Profesinis mokymas

Sk.vedėjas A. Bitaris |

Mūsų mokykloje pagal LR Vyriausybės nustatytą tvarką vyksta profesinis praktinis mokymas. Kad pamokos būtų įdomesnės, mokytojai jas planuoja ir veda atsižvelgdami į aktualias visuomeninio gyvenimo ir įvairias gamtines aplinkybes. Pradėjus snigti vyr. profesijos mokytojas A. Gedgaudas kartu technikos priežiūros verslo darbuotojų grupe pamokų metų mokosi reguliuoti traktoriaus buldozerį. Įgytas teorines žinias pritaiko praktikoje, valydami sniegą mokyklos teritorijoje.