Profesinio mokymo pameistrystės forma įgyvendinimas smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse

Daiva Vaišnorienė Vystymo skyriaus vedėja –projektų vadovė |

 

 

 

 

Plungės technologijų ir verslo mokykla gegužės 29 d. pasirašė Jungtinio projekto projekto (toliau – JP projektas) sutartį Nr. 10-010-J-0001-J01-00002 ir pateko į grupę projektų, kuriais siekiama padidinti profesinio mokymo patrauklumą bei jo atitiktį darbo rinkos poreikiams skatinant profesinių mokyklų mokinius mokytis pameistrystės forma.

Numatyta  JP projekto Nr. 10-010-J-0001-J01-00002 veikla – profesinio mokymo pameistrystės forma įgyvendinimas smulkaus ir vidutinio verslo (toliau – SVV) įmonėse. JP projekte dalyvaus 14 Plungės technologijų ir verslo mokyklos mokinių, kurie buvo priimti mokytis pagal visą formaliojo pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programą ir pabaigs mokymus pameistrystės forma.

Pameistrystės bus įgyvendinamos SVV įmonėse, su kuriomis sudarytos bendradarbiavimo sutartys ir kurios atitinka didelėse įmonės statusą:

  • 6 mokiniai pagal Technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinę profesinio mokymo programą pameistrystės forma mokysis UAB „Vensva“ įmonėje;
  • 4 mokiniai pagal Apdailininko modulinę profesinio mokymo programą pameistrystės forma mokysis UAB „Virdaleka”;
  • 4 mokiniai pagal Automobilių mechaniko modulinę profesinio mokymo programą programą pameistrystės forma mokysis UAB „Autoalvus“ įmonėje.

JP projekto trukmė – 2023 m. gegužės 29 d. – 2024 m. kovo 29 d.

JP projekto finansavimo suma – 55 274,80 Eur.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.