Profesinio mokymo diplomai – Socialinio darbuotojo padėjėjoms

Plungės TVM Rietavo filialo informacija |

Lapkričio mėnesį Rietavo filiale egzaminus laikė net dvi Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinės profesinio mokymo programos grupės: dvylika Rsoc22P (pirminio profesinio mokymo) grupės mokinių ir dešimt Rsoc22T (tęstinio profesinio mokymo) grupės mokinių. Visos mokinės, prieš tai gavusios teigiamus įvertinimus iš visų modulių ir atlikusios baigiamąją praktiką realiose darbo vietose, laikė asmens įgytų kompetencijų teorijos (žinių) vertinimo testą, kurį visos sėkmingai įveikė. Praktiniame (gebėjimų) kompetencijų vertinime mokinės demonstravo praktinius gebėjimus, sprendžiant socialines situacijas. Džiugu, kad kompetencijų vertinime mūsų mokinių žinios ir gebėjimai buvo įvertinti tik gerais ir labai gerais pažymiais. Rsoc22P grupės mokinių praktinio mokymo vidurkis baigus programą buvo 8,3, praktinės kompetencijų vertinimo dalies vidurkis – 8,75. Rsoc22T grupės mokinių praktinio mokymo vidurkis buvo 8,5, praktinės kompetencijų vertinimo dalies vidurkis – 8,9. Geresnį pastarosios grupės vidurkį turbūt įtakojo didesnė praktinė patirtis, nes dauguma grupės mokinių jau turi darbo patirties, neretai ir su mokymo programa susijusioje srityje. Didžiuojamės, kad net trys socialinio darbuotojo padėjėjos gaus profesijos diplomą su pagyrimu!