Profesijos mokytojų stažuotė Kipre

Laima Mockuvienė, anglų k. vyr. mokytoja |

 

 

Vadovaujantis „Erasmus+” programos 1 pagrindinio veiksmo profesinio mokymo mobilumo projekto Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000138222 dotacijos sutartimi,  Laima Mockuvienė, anglų kalbos vyr. mokytoja, Ilona Daugintė, kirpėjų profesijos mokytoja, Renata Eidukienė, kirpėjų vyr. profesijos mokytoja; Jurgita Krištupienė, klientų aptarnavimo-kaimo turizmo srities profesijos mokytoja, L.e.p. Rietavo filialo direktorė; Rasa Galvanauskienė, virėjų profesijos mokytoja – metodininkė vyko į Kiprą, Jolantos Barščevičės priimančią organizaciją, dalyvauti Erasmus+ profesijos mokytojų ir darbuotojų darbo stebėjimo vizito veiklose  2023 m. lapkričio 13 – 18 dienomis.

Vizito metu mokytojos bendravo su Theo Sunset Bay viešbučio administracijos vadovu, darbuotojais, susipažino su jų darbo specifika, turizmo koordinavimo sistema bei Kipro kultūra. Lankytasi  King Evelton ***** viešbutyje, kur pristatyta įmonės struktūra, 4 virtuvių, kirpyklos bei SPA padalinio veiklos, jų darbo specifika, viešbučio kambariai, jų priežiūros ir valdymo bei rezervacijos sistema. Praktinių užsiėmimų metu vyko konfliktinių situacijų  pateikimas/kūrimas, analizė bei sprendimų priėmimas.

Programos dalyvės lankėsi Lykio and TESEK Agiou Technologijų mokykloje, ruošiančioje 4 specialybių darbuotojus: kirpėjus, virėjus, padavėjus ir IT specialistus. Mokytojos turėjo galimybę dalyvauti virėjų ir padavėjų praktinių užsiėmimų pamokoje, stebėti mokinių veiklas, mokytojo ir mokinio bendravimo kultūrą, mokytojų pasiruošimo pamokai bei darbo metodiką, vertinimo sistemą. Susipažinta su kirpėjų ir virėjų mokymosi programomis, modernia virtuvės, kavos baro įranga. Karjeros bei tobulinimosi seminaro metu vyko diskusija apie tai, kaip vyksta mokinių orientavimas į profesijos pasirinkimą, ar mokyklos siūlomos profesijos atliepia darbo rinką.

Darbo stebėjimo vizito Kipre metu, mokytojos turėjo galimybę susitikti ir su Plungės technologijų ir verslo mokyklos apdailininkų, virėjų ir kirpėjų specialybės mokiniais,  pagal ERASMUS+ KA1 akredituotą projektą dalyvaujančiais 1 mėn. trukmės stažuotėje Pafoso mieste. Mokinių stažuotės pagal jų įgyjamas profesijas suorganizuotos viešbučio Theo Sunset Bay virtuvės ir statybos-remonto darbų padaliniuose bei Pafoso mieste esančių vietos gyventojų kirpimo salonuose. Buvo galimybė ne tik stebėti jų vykdomas veiklas, bet ir matyti jų gebėjimus, patobulintas profesines ir bendrąsias kompetencijas. Mokinių praktikos darbo  vadovai juos visus įvardino  kaip draugiškais, organizuotais ir atsakingais komandos nariais.

Stažuotės programa ir veiklos suteikė mokytojoms puikią galimybę tobulinti kultūrinę, profesinę, verslumo bei kalbinę kompetencijas. Kiekvienos dienos veiklų refleksija skatino naujų idėjų generavimą. Įgyta patirtis bei nauji mokymo metodai padės tobulinti ugdymo proceso organizavimą, užtikrins kokybiško profesinio mokymo prieinamumą bei sudarys sąlygas populiarinti profesinį mokymą.

 

Šis kūrinys atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Komisija neatsako už jokį galimą jame pateikiamos informacijos naudojimą.