Profesijos mokytojų ir darbuotojų stažuotė Kipre

Plungės technologijų ir verslo mokykla  2023 – 2024 m. m. įgyvendina „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo profesinio mokymo mobilumo projektą Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000138222.

 

Projekto veiklos sudarys galimybę 5 darbuotojams (prof. mokytojams ir darbuotojams, atsakingiems už profesinio mokymo proceso organizavimą) atlikti 5 dienų mobilumo stažuotę – darbo stebėjimo vizitą, kurio tikslas – profesinio mokymo programų ir inovacinių technologijų integracija, taikant naujus mokymo metodus.

 

Kipro profesinio mokymo įstaigose, įmonėse projekto dalyviams bus suteikta galimybė geriau pažinti profesinio mokymo sistemą bei šalyje taikomus mokymo metodus, tobulinti profesines, verslumo ir kalbines kompetencijas, atrasti įvairesnius mokymo metodus, susipažinti su naujausiomis technologijomis.

Iš projekto lėšų bus apmokamos visos draudimo, kelionės, apgyvendinimo ir pragyvenimo išlaidos.

 

Kviečiame aktyviai dalyvauti atrankoje ir vykti į stažuotę Kipre.

Planuojamas stažuotės laikas: 2023 m. lapkričio 12-18 d.

 

 Dalyvių atrankos kriterijai:

–  profesinė patirtis ir dalykinė sritis (darbuotojai, aktyviai dalyvaujantys profesinio mokymo  srityje, profesijos   mokytojai, administracijos darbuotojai, atsakingi už ugdymo proceso organizavimą, projektų vadovai, rengiantys ir vykdantys projektus mokiniams);

– darbo patirtis ir patirtis, susijusi su profesiniu mokymu;

– motyvacija dalyvauti projekte;

– užsienio kalbų mokėjimas (anglų kalba, vizito šalies gimtoji kalba).

 

Dėl dalyvio prašymo formos kreipkitės  el. paštu: d.vaisnoriene@plungestvm.lt

arba užeikite į Vystymo skyrių (138 kab.).

Prašymus pateikti iki rugsėjo 19 d. Projekto dalyvių atranka vyks 2023 m. rugsėjo 20 dieną.

Atranką vykdys direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.