Profesijos mokytojų darbo stebėjimo vizitas Vokietijoje

Daiva Vaišnorienė, Vystymo skyriaus vedėja- projekto vadovė |

 

 

Plungės technologijų ir verslo mokyklai gavus dotaciją  „Erasmus+” programos 1 pagrindinio veiksmo profesinio mokymo mobilumo projekto Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000138222 įgyvendinimui, 2024 m. balandžio 14 – 19 dienomis Ingrida Sungailienė, informacinių technologijų profesijos mokytoja – metodininkė, Lina Galminaitė-Blanchot, siuvimo darbų technologijų profesijos mokytoja, Vytautas Macaitis, informacinių technologijų profesijos mokytojas ir Jonas Milašius, automatinių sistemų mechatronikos ir elektrikų profesijos mokytojas vyko į Vokietiją, kur VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH profesinio mokymo įstaigoje dalyvavo Erasmus+ profesijos mokytojų ir darbuotojų darbo stebėjimo vizito – stažuotės veiklose.

Įstaiga VITALIS yra akredituota Vokietijos švietimo organizacija ir kompetentingas projekto partneris, jau daugiau nei dvidešimt metų įgyvendinantis įvairius projektus pagal Europos mainų programas, tokias kaip Erasmus+ Leipcigo regione. Nuo 1997 metų įstaiga  VITALIS daugiau nei 20 tūkstančių mokinių ir mokytojų padėjo įgyti tarptautinės profesinės patirties bei susipažinti su profesine veikla stažuojantis Vokietijoje.

Plungės technologijų ir verslo mokyklos profesijos mokytojų stažuotės tikslas – tobulinti darbuotojų, aktyviai veikiančių profesinio mokymo srityje (profesijos mokytojų, darbuotojų, atsakingų už profesinio mokymo proceso organizavimą) kompetencijas praktinio mokymo srityje, pritaikant Europos šalių patirtį bei  atrandant naujus mokymo metodus bei profesinio mokymo programų ir inovacinių technologijų sintezės aspektus.

Profesinėse mokyklose praktinis mokymas yra vienas iš pagrindinių veiksnių, turinčių bene didžiausią įtaką kokybiškam mokinių parengimui darbo rinkai. 70 procentų viso mokymo profesinėje mokykloje sudaro praktinis mokymas. Kuo įvairesnių praktinio mokymo metodų taikymas pamokose sužadina mokinių susidomėjimą, neleidžia nuobodžiauti, įtakoja mokymosi motyvaciją.

Įgyvendinant projekto veiklas, įstaiga VITALIS stažuotės pradžioje mokytojams organizavo mokymus apie dualinę Vokietijos profesinio mokymo sistemą, kuri šalyje turi gilias tradicijas ir kurios užuomazgos siekia net 1960 metus. Apie 1980 metus dualinis mokymas Vokietijoje įgijo šiuolaikinę formą. Dualinę profesinio mokymo sistemą sudaro dvi dalys: teorinė dalis (1/3), kuri įgyvendinama profesinio mokymo įstaigoje ir praktinė dalis (2/3), kuri įgyvendinama įmonėje. Tokiu būdu jauni žmonės įgyja reikalingų praktinių įgūdžių, o įmonės gauna jaunus kvalifikuotus darbininkus, turinčius įmonei reikalingą kvalifikaciją.

 

Po teorinių mokymų, projekto dalyviai turėjo galimybę realiai pamatyti šalies profesinio mokymo įstaigose taikomus praktinio mokymo metodus, formas ir kaip ši sistema veikia lankantis profesinio  ir tęstinio mokymo centre ZAW (Zentrum für Aus- und Weiterbildung Leipzig), Leipcigo viešojo transporto profesinėje mokykloje ir  ICE gamykloje (traukinių priežiūrai), transporto gamybos kompanijose VW bei BMW bei įstaigos VITALIS laboratorijose vykusių užsiėmimų su mokiniais metu.

Stažuotės programa ir veiklos suteikė mokytojams puikią galimybę tobulinti profesinę, kalbinę bei kultūrinę kompetencijas. Projekto dalyviai įgijo tarptautinės patirties praktinio mokymo metodų taikymo srityje: susipažino su praktinio mokymo metodais ir formomis, dalyvavo ir stebėjo praktinio mokymo užsiėmimus Leipcigo mokymo centruose, profesinėse mokyklose, juos analizavo; parsivežė įdomių, naujų praktinio mokymo metodų taikymo idėjų, kurias pritaikys savo darbe, pasidalins su kolegomis. Įspūdį paliko ir mokymo centrų, profesinių mokyklų aprūpinimas technine įranga, šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis, informacinės komunikacinės technologijos (IKT).

Vizito metu dalyviai taip pat patobulino ir bendrąsias kompetencijas: bendravimo ir bendradarbiavimo, nes teko bendrauti su įvairiais specialistais, profesijos mokytojais, dirbti komandoje, bendrauti užsienio kalba.

Vizito Leipcige metu projekto dalyviams buvo organizuota plati ir patraukli kultūrinė programa. Leipcigas yra svarbus prekybos, kultūros bei mokslo centras. Susipažinta su miesto istorija, apžiūrėtos įžymiausios miesto vietos: garsioji Thomas bažnyčia, kurioje dirbo ir čia palaidotas Johannas Sebastianas Bachas, senoji rotušė, viena iš paskutiniųjų Vokietijoje išlikusių renesanso epochos statinių, viena didžiausių Europoje Geležinkelio stotis, Šv. Mikalojaus bažnyčia, Madler pasažas. Grožėtasi Fausto ir Mefistofelio skulptūra, pastatyta prieš įeinant į garsųjį Auerbacho vyno rūsį, išgarsėjusį Johano Volfgango Gėtės dėka.

Baigiantis vizitui, priimančiosios organizacijos VITALIS projektų koordinatorė Johanna Neumann  vizito dalyviams įteikė sertifikatus, patvirtinančius įgytą patirtį.

 

Šis kūrinys atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Komisija neatsako už jokį galimą jame pateikiamos informacijos naudojimą.