Priešvelykinės savaitės pamokos, skirtos gerumui

D. Sausdravienė, gimnazijos sk. vedėja |

Daugelis bendrojo ugdymo dalykų mokytojų per dorinio ugdymo, pilietiškumo, lietuvių kalbos ir literatūros, dailės pamokas kalbėjo mokiniams apie artėjančią Šv. Velykų prasmę, jos svarbą kiekvieno iš mūsų gyvenime, apie gerus darbus, šviesias ir pozityvias mintis.

Istorijos ir pilietiškumo mokytoja S. Gedgaudienė ne tik kalbėjo apie švenčių atributiką ir reikšmę, bet ir pasiūlė mokiniams kompiuteriu arba ranka nupiešti sveikinimą Šv. Velykų proga. Mokiniai ruošė nuoširdžius sveikinimus savo šeimai, draugams, mokytojams, mokyklos bendruomenei.

Dėkojame mokiniams už sveikinimus.

Linkime visiems džiugių ir saugių Šv. Velykų.