Prasminga diena

Diana Gendvilienė, IIg17B klasės auklėtoja |

Eilinis spalio trečiadienis IIg17B grupei virto įdomia ir kupina prasmingos veiklos diena. Po dviejų pamokų mokiniai patraukė prie Plungės šv.Jono Krikštytojo bažnyčios turėdami kilnų tikslą: sutvarkyti maldos namų aplinką. Palydėti klebono V. Gedvainio nuoširdžių žodžių visi entuziastingai puolė  prie tvarkymo darbų: grėbti, šluoti, nešti rudeninių lapų. Gerokai padirbėjus ir jau pavargus,  nuotaiką ir energiją sugrąžino prie talkininkų prisidėjęs mokyklos direktorius A. Misiūnas.  Atliktu darbu pasidžiaugėme visi – kol ruduo vėl nuklos veją auksiniu apklotu…

Po talkos aplankėme  Vaikų bibliotekoje eksponuojamą puikią Plungės rajono technologijų ir dailės mokytojų bei jų mokinių darbų parodą. Ten maloniai nustebome pamatę ir mūsų mokyklos mokytojų V.Vagnoriaus ir V. Raibužio darbus. Vėliau, vaikščiodami po nuostabų šiuo metų laiku parką ir Žemaičių dailės muziejų, susipažinome su gamtos paminklais, kunigaikščių Oginskių nuopelnais mūsų miestui ir  istorijai. Įvairiapusę dienos veiklą baigėme prie neseniai atidengto paminklo žymiajam menininkui M. K.Čiurlioniui, kurio gyvenime Plungė paliko ypatingą pėdsaką.

Aptariant dienos įspūdžius mokiniai įvardino, kad tą dieną mes visi sugebėjome ne tik savanoriauti, daryti gerus darbus, bet ir mokytis: prireikė geografijos, istorijos, kūno kultūros, dailės ir technologijų, muzikos ir net užsienio kalbų. Ir visų nuomone- kitokioje erdvėje ugdymo procesas  įdomus ir prasmingas.