PRANEŠIMAS APIE BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS PERTVARKYMĄ

PRANEŠIMAS APIE BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS PERTVARKYMĄ. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m.  spalio 10 d. nutarimu Nr. 1033 „Dėl biudžetinių profesinio mokymo įstaigų pertvarkymo į viešąsias įstaigas ir valstybės turto investavimo“  ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m.  gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-977 „Dėl biudžetinės įstaigos Plungės technologijų ir verslo mokyklos pertvarkymo“. Informuojame, kad pertvarkoma biudžetinė įstaiga Plungės technologijų ir verslo mokykla, kurios teisinė forma – biudžetinė įstaiga; buveinė Mendeno g. 7, Plungė; juridinio asmens kodas 190805844; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie biudžetinę įstaigą – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras. Po pertvarkymo nuo 2019 m. sausio 1 d. veiksianti viešoji įstaiga – Plungės technologijų ir verslo mokykla, kurios teisinė forma – viešoji įstaiga, buveinė –  Mendeno g. 7, Plungė; juridinio asmens kodas 190805844. Įstaigos savininkė- Lietuvos Respublika (valstybė). Valstybės, kaip įstaigos savininkas, teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, juridinio asmens kodas 188603091, buveinės adresas – A. Volano g. 2, Vilnius. Su Plungės technologijų ir verslo mokyklos įstatais bus galima susipažinti www.plungestvm.lt svetainėje arba darbo dienomis,  adresu Mendeno g. 7, Plungė.

 

Narių į profesinio mokymo įstaigų tarybą atrankos tvarkos aprašas (PDF)