Plungės TVM sėkmingai tęsia tarptautinę projektinę veiklą

Monika Baronaitė |

 

 

 

 

 

 

Gegužės 20 – 24 dienomis Plungės TVM lankėsi didelis būrys svečių – tai Erasmus+ programos 2 pagrindinio veiksmo (KA220-SCH) bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės projekto „Disciplines in European Context“ (Mokymo disciplinos Europos kontekste) Nr. HU01-KA220-SCH-000023671 partneriai. Viso projekte „Disciplines in European Context“ dalyvauja 6 šalys: Lenkija, Švedija, Vengrija, Portugalija, Norvegija ir Lietuva.

Projektas „Disciplines in European Context“ pateikia kompleksinę programą, orientuotą į praktiką ir pedagoginių metodų, pagrįstą turima patirtimi, taikymą. Pagrindinis šio projekto tikslas – užmegzti strateginę partnerystę, didinant sąmoningumą ir atrandant bendras ES vertybes, jų socialinio, kultūrinio ir istorinio paveldo aspektus literatūros, dailės, kalbų, istorijos bei gamtos mokslų pamokose. Projekto veiklas, finansuoja Europos Komisija.

Plungės technologijų ir verslo mokykloje tarptautinio partnerių susitikimo metu, mokymo(si) ir dėstymo veiklos pristatė vieną iš disciplinų – Kalbą.

Suplanuota edukacinė programa, Kalbos esmę atskleidė įvairiais aspektais: per tradicijas, meną, kūno kalbą, raštą ir bendravimo kultūrą.

Pirmoji partnerių mobilumo vizito diena, prasidėjo pažintimis, pokalbiais ir ekskursija po mokyklą. Vėliau, visų šalių atstovai pristatė savo atsivežtus namų darbus – pranešimus kalbų tema.

Svečius pasveikino mokyklos direktorius A. Misiūnas, kuris savo kalboje pabrėžė gimtosios kalbos svarbą ir reikšmę tautiškumo ir pilietiškumo puoselėjime, papasakojo svečiams lietuvių kalbos išsaugojimo istoriją ir apie sunkumus, kuriuos teko įveikti vardan šio tikslo.

Kitą dieną svečiai lankėsi Plungės kultūros centre, kuriame jų laukė edukacinė programa ir užsiėmimai audimo amatų dirbtuvėse. Čia pristatyta kultūros kalba, kuri skleidžia šviesą ir šilumą. Atrasta, ženklų ir simbolių kalba.

Kiek vėliau visi vyko į ekskursiją po Telšių miestą, kur susipažino su miesto istorija, apžiūrėjo mieste esančius paminklus, puošmenas ir išsiaiškino jų prasmę bei juos puošiančių užrašų reikšmę.

Sekančiomis dienomis projekto partneriai aplankė Plungės viešąją biblioteką ir sužinojo lietuvių knygnešių istoriją, atskleidžiančią kalbos išsaugojimo svarbą. O išvykos į Žemaitės memorialinį muziejų metu, Bukantės dvaro sodyboje susipažino su krašto kulinariniu paveldu, išbandė rašymą žąsies plunksna.

Viena įsimintiniausių partnerių viešnagės akimirkų buvo popietė praleista drauge su Platelių folkloro ansamblio „Platelee“ kolektyvu. „Platelee“ supažindino svečius su lietuvių tautiniais rūbais, muzika, šokiais ir liaudiškais žaidimais. Juk šokio ir muzikos kalba yra viena universaliausių ir suprantamiausių.

Paskutinę vizito dieną svečiai lankėsi Klaipėdoje – mieste, kuriame galima susipažinti su įvairių kultūrų tradicijomis, išgirsti gatvėse skambant įvairių šalių kalbas. Išvykos metu buvo paliestos daugiakalbystės ir daugiakultūriškumo temos.

Viso vizito metu, projekto partneriai turėjo progą  disciplinos „Kalba“ užsiėmimuose iš arčiau pažinti gimtosios kalbos svarbą žmogui, tautos identitetui, reikšmę tautiškumo ir pilietiškumo puoselėjimui ir taip atrasti šalių kalbas daugiau vienijančių bruožų nei skiriančių.

Tai buvo penktasis ir paskutinis šio projekto partnerių susitikimas, įgyvendinant tarptautines mokymo ir mokymosi veiklas. Džiaugiamės sėkminga projektine veikla, stiprinančia tarptautinius ryšius bei ugdančia sąmoningus, aktyvius jaunus žmones – Europos visuomenės narius. Dėkojame projekto partneriams už puikų ir prasmingą laiką drauge.

 

Informacija atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.