Plungės TVM profesijos mokytojai darbo stebėjimo vizito Berlyne metu įgijo naujų žinių verslumo įgūdžių ugdymo srityje

Inga Klimaitė Profesinės etikos mokytoja |

2017-2018 mokslo metų laikotarpiu Plungės technologijų ir verslo mokykla įgyvendina „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo profesinio mokymo mobilumo projektą „Verslumo įgūdžių ugdymas profesiniame mokyme remiantis tarptautine patirtimi“ Nr. 2017-1-LT01-KA102-034982, finansuojamą remiant Europos Komisijai. Projektą administruoja Lietuvos Respublikos Švietimo mainų paramos fondas.

 

Projekto idėja — tobulinti  profesinio mokymo kokybę, stiprinant mokinių, profesijos mokytojų ir darbuotojų, atsakingų už profesinio mokymo proceso organizavimą, verslumu grindžiamo mąstymo ir elgesio individualius gebėjimus, efektyviai naudojant aktyviųjų ugdymo metodų resursus ir pritaikant Europos šalių patirtį.

 

Kovo 11 – 17 d. keturi  mokytojai Viktoras Raibužis, Rolandas Kuprys, Inga Klimaitė ir Jolanta Raišuotienė dalyvavo darbo stebėjimo vizito – stažuotės veiklose Vokietijoje, Berlyno mieste. Šią stažuotę organizavo priimantis partneris, organizacija „Institute for International & European Education Programs“  (vadovė Raimonda Vinčaitė).

Vizito metu aplankėme keturias skirtingas profesines mokyklas – mokymo centrus. Stebėjome mokytojų ir mokinių darbą, per pamokas taikomus mokymo ir mokymosi metodus, bendravome su mokyklų vadovais, mokytojais, mokiniais. Dalyvavome susitikime su Berlyno žemės statybų asociacijos viceprezidentu. Susipažinome su inžinierių rengimu, asociacijos veikla.

Susipažinome su dualinio mokymo sistema, glaudžiu verslo įmonių ir mokyklų bendradarbiavimu, siekiant parengti aukštos kvalifikacijos darbuotojus. Aptarėme profesinio orientavimo svarbą, karjeros konsultantų vaidmenį. Patobulinom anglų kalbos įgūdžius.

Laisvalaikį išnaudojome turiningai. Aplankėme Kaizerio Vilhelmo atminimo bažnyčią, Bradenburgo vartus, Reichstagą, Berlyno sieną ir kitas žymias vietas. Grožėjomės Berlynu pažintiniu autobuso maršrutu ir… iš televizijos bokšto. Aplankėme Salvadoro Dali paveikslų, Madam Tussauds vaškinių figūrų muziejus. Didžiausią įspūdį paliko žmogaus anatomijos muziejus.

Išmokome naudotis Berlyno metro, puikiai įvaldėme viešojo transporto kelių kryptis, žemėlapį. Savarankiškai, be jokios palydos pasiekėme visus suplanuotus aplankyti kultūros, architektūros objektus. Džiaugiamės patobulinę į verslumą orientuotą mąstymą kaip esminį įgūdį, suteikiantį galimybę tobulėti. Stažuotė buvo suorganizuota puikiai!

 

Pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.