Plungės TVM mokinių stažuotė Vokietijoje, Schkeuditz mieste

Daiva Vaišnorienė, Vystymo skyriaus vedėja- projekto vadovė |

 

 

 

2023-2024 mokslo metais Plungės technologijų ir verslo mokykla įgyvendina „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo profesinio mokymo mobilumo akredituotą projektą Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000138222, finansuojamą Europos Sąjungos. Projektą administruoja Lietuvos Respublikos Švietimo mainų paramos fondas.

Projekto idėja — profesinio mokymo kokybės stiprinimas, ugdant mokinių bendrąsias ir profesines kompetencijas, sudarant sąlygas mokytis realiose darbo vietose, pritaikant Europos šalių patirtį.

Mokykla 2024 m. vasario 18  –  kovo 23 dienomis  organizavo  mokinių stažuotę Vokietijoje, Schkeuditz mieste. Stažuotę organizuoti padėjo priimantis partneris, VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH priimanti organizacija.

Organizacija VITALIS buvo įkurta 1997 m., siekiant priimti Europos profesinio mokymo dalyvius pagal Europos mainų programas, tokias kaip Erasmus+.  Per pastaruosius 25 metus organizacijos VITALIS istorinis Gut Wehlitz dvaras tapo tarptautiniu susitikimo tašku, kuriame dalyvių grupės iš visos Europos susitinka ir mokosi kartu bei vieni iš kitų. Įstaiga organizuoja stažuotes įvairių profesijų atstovams, kurie dalyvauja skirtinguose mobilumo srities projektuose. O 25 metų  akademinė patirtis bei aukštos profesinės kvalifikacijos darbuotojai geba pasiūlyti tinkamą konsultavimą, profesinį orientavimą bei dalyvių kuravimą.

Mokiniai, pageidaujantys vykti į stažuotę, dalyvavo atrankoje, kurioje komisija dalyvius vertino pagal iš anksto  skelbtus kriterijus. Į stažuotę vykti buvo atrinkti labiausiai motyvuoti mokiniai: Rapolas Meškauskas (Tpr22), Jonas Mažonas (Tpr22), Gvidas Vaškys (Jsa22), Tadas Kazlauskas (Jsa22),  Monika Rimkevičiūtė (Kd21),  Simona Jonušaitė (Kd21), Lukas Venckus (Kd21) ir Deividas Pronskus (Am21).

Iš viso į stažuotę vyko 8  transporto priemonių remontininko, automobilių mechaniko, jaunojo sistemų administratoriaus ir  kompiuterio įrangos derintojo specialybės mokiniai. Juos į stažuotę palydėjo anglų kalbos mokytoja Laima Mockuvienė.  O kelionė į Vokietiją organizuota laikantis programos Erasmus+ prioriteto – aplinkos ir kovos su klimato kaita veiksmų, kai siekiama plėtoti projekto dalyvių kompetencijas įvairiuose žaliuosiuose sektoriuose, net ir renkantis aplinką tausojančias mobilumo priemones. Todėl šiai kelionei buvo pasirinktas autobusas.

Mėnesio trukmės mokinių stažuotės laikas buvo skirtas intensyviai praktinei veiklai įstaigoje esančiose laboratorijose, įmonėse ir kitose praktikos vietose pagal atrinkto moksleivio profesiją. Projektas buvo orientuotas į praktinį mokinių gebėjimų tobulinimą ir profesinius įgūdžius. Stažuotės metu dalyviai turėjo galimybę mokykloje įgytas teorines žinias sujungti su tarptautine praktinio darbo patirtimi. Taip pat buvo ugdomi „minkštieji“ įgūdžiai ir socialinės kompetencijos, tokie kaip bendravimas su kitais žmonėmis, tikslų nustatymas, laiko planavimas, darbas komandoje, konfliktų sprendimas, kurie yra gyvybiškai svarbūs visų šių dienų sričių profesionalams.

Mokiniams buvo sudarytos puikios sąlygos įsilieti į daugiakultūrinę aplinką ne tik tobulinant darbinius įgūdžius, bet ir betarpiškai bendraujant su įvairių šalių mokiniais.

Mokinių įgyti gebėjimai bei pasiekimai buvo įvertinti ir pripažinti mūsų mokyklos, remiantis dalyvių Erasmus+ mokymosi sutartyse numatyto vertinimo ir pripažinimo.  Mokiniams stažuotė buvo įskaitoma kaip praktinio mokymo dalis, numatyta pagal mokymosi programą. Stažuotės pabaigoje kiekvienas dalyvis gavo priimančiosios organizacijos išduotą sertifikatą apie dalyvavimą stažuotėje ir Europass mobilumo dokumentą, kuriame nurodyta dalyvio veikla stažuotės metu, įvertinta profesinė, lingvistinė ir asmeninė pažanga.

Projekto dalyviams linkime, kad dalyvavimas stažuotėje taptų atspirtimi siekti profesinių aukštumų bei prisidėtų prie įtraukesnės, darnesnės, žalesnės ir skaitmeniniam pasauliui pasirengusios visuomenės kūrimo.

 

Šis kūrinys atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Komisija neatsako už jokį galimą jame pateikiamos informacijos naudojimą.