Plungės TVM mokiniai verslumo įgūdžius tobulino stažuotėje Vokietijoje, Hamburgo mieste

Vystymo skyriaus vedėja- projekto koordinatorė Daiva Vaišnorienė |

2017-2018 mokslo metais Plungės technologijų ir verslo mokykla įgyvendina „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo profesinio mokymo mobilumo projektą „Verslumo įgūdžių ugdymas profesiniame mokyme remiantis tarptautine patirtimi“ Nr. 2017-1-LT01-KA102-034982, finansuojamą remiant Europos Komisijai. Projektą administruoja Lietuvos Respublikos Švietimo mainų paramos fondas.

Projekto idėja — tobulinti  profesinio mokymo kokybę, stiprinant mokinių, profesijos mokytojų ir darbuotojų, atsakingų už profesinio mokymo proceso organizavimą, verslumu grindžiamo mąstymo ir elgesio individualius gebėjimus, efektyviai naudojant aktyviųjų ugdymo metodų resursus ir pritaikant Europos šalių patirtį.

Mokykla rugsėjo 24 – spalio 23 dienomis  organizavo  mokinių stažuotę  Vokietijoje, Hamburgo mieste. Stažuotę organizuoti padėjo ir priimantis partneris Vokietijoje, organizacija „Infeba e.V.“  Į stažuotę vyko 10 kompiuterinės įrangos derintojo, statybos verslo paslaugų teikėjo, technikos priežiūros verslo darbuotojo, kirpėjo ir viešbučio darbuotojo specialybės mokinių. Juos į stažuotę palydėjo projekto koordinatorė Daiva Vaišnorienė.

Prieš stažuotę visi pageidaujantys vykti mokiniai privalėjo dalyvauti atrankoje, kurioje komisija dalyvius vertino pagal iš anksto  skelbtus kriterijus. Į stažuotę vykti buvo atrinkti labiausiai motyvuoti mokiniai: Lukas Jakas (Rkd16), Stasys Paulikas (Rkd16), Julius Jonikas (Rkd16), Zigmas Dirmantas (Rkd16), Dainius Augustinas (Sv15), Saulius Lukas (Sv15), Tomas Garbenčius (Tp16), Šarūnas Sipavičius (Tp16), Sigita Simonavičiūtė (Kp16) ir Monika Petkutė (Vd16).

Visas vieno mėnesio mokinių stažuotės laikas buvo skiriamas intensyviai darbinei praktikai  Vokietijos įstaigose ir įmonėse, atitinkamose praktikos  vietose pagal atrinkto moksleivio profesiją.

Mokiniai susipažino su naujomis technologijomis, darbo metodikomis ir įranga, padirbėjo tarptautinėse komandose bei patobulino užsienio kalbos žinias. Praktikos – stažuotės metu buvo ugdomi ir verslumo įgūdžiai. Tikėtina, kad tai padės mokiniams mąstyti produktyviau, pasikeis jų požiūris į save ir supančią aplinką, jie taps drąsesni, ryžtingesni ir veiklesni.

Mokiniams buvo sudarytos puikios sąlygos įsilieti į daugiakultūrę Vokietijos aplinką ne tik tobulinant darbinius įgūdžius, bet ir betarpiškai bendraujant su vietos bendruomenės nariais,  stebint vokiečių gyvenimo būdą, buitį, jie galėjo palyginti dviejų šalių socialinius bei ekonominius ypatumus.

Mokinių įgyti gebėjimai bei pasiekimai yra įvertinti ir bus pripažinti siunčiančiosios mokyklos, remiantis ECVET sistema. Mokiniams stažuotė bus įskaitoma kaip praktinio mokymo dalis, numatyta pagal mokymosi programą. Stažuotės pabaigoje kiekvienas dalyvis gavo priimančiosios organizacijos išduotą sertifikatą apie dalyvavimą stažuotėje ir Europass mobilumo dokumentą, kuriame nurodyta dalyvio veikla stažuotės metu, įvertinta profesinė, lingvistinė ir asmeninė pažanga.

Projektas „Verslumo įgūdžių ugdymas profesiniame mokyme, remiantis tarptautine patirtimi“  turės poveikį mokinių ateičiai. Jie gebės įvertinti savo profesinės karjeros galimybes tiek savo šalyje, tiek Europos darbo rinkoje ir tai didins motyvaciją mokytis visą gyvenimą, nuolat gilinti profesines žinias. Mobilaus gyvenimo būdo patirtis suteiks savarankiškumo, pasitikėjimo savo jėgomis.

 

Pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.