Plungės TVM mokiniai profesinius įgūdžius tobulino stažuotėje Kipre, Pafoso mieste

Daiva Vaišnorienė, Vystymo skyriaus vedėja- projekto vadovė |

 

2023-2024 mokslo metų laikotarpiu Plungės technologijų ir verslo mokykla įgyvendina „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo profesinio mokymo mobilumo akredituotą projektą Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000138222, finansuojamą Europos Sąjungos. Projektą administruoja Lietuvos Respublikos Švietimo mainų paramos fondas.

Projekto idėja — profesinio mokymo kokybės stiprinimas, ugdant mokinių bendrąsias ir profesines kompetencijas, sudarant sąlygas mokytis realiose darbo vietose, pritaikant Europos šalių patirtį.

Mokykla 2023 m. spalio 30 – gruodžio 1 dienomis  organizavo  mokinių stažuotę Kipre, Pafoso mieste. Stažuotę organizuoti padėjo priimantis partneris, organizacijos „Erasmus+ Programme Cyprus“ mentorė Jolanta Barščevičė. Į stažuotę vyko 8 virėjų, kirpėjų ir apdailininkų specialybės mokiniai. Juos į stažuotę palydėjo projekto vadovė Daiva Vaišnorienė.

Mokiniai, pageidaujantys vykti į stažuotę, dalyvavo atrankoje, kurioje komisija dalyvius vertino pagal iš anksto  skelbtus kriterijus. Į stažuotę vykti buvo atrinkti labiausiai motyvuoti mokiniai: Deividas Golovinas (Ap21); Justas Pučkorius (Ap21); Justinas Radžiukynas (V21); Viktorija Stongvilaitė (V22); Karina Bernotaitė (V22); Ugnė Budrytė (Kp21); Karolina Daržinskaitė (Kp21); Kamilė Bidvaitė (Kp21).

Visas mėnesio trukmės mokinių stažuotės laikas buvo skirtas intensyviai darbinei veiklai Kipre esančiose įstaigose, įmonėse ir kitose praktikos vietose pagal atrinkto moksleivio profesiją. Virėjo ir apdailininko specialybės mokiniai dirbo viešbutyje „Theo Sunset Bay“, o kirpėjo specialybės mokinės praktikavosi Pafoso miesto grožio salonuose ir kirpyklose.

Mokiniai susipažino su Kipro įmonėse taikomomis technologijomis, darbo metodikomis ir įranga, padirbėjo tarptautinėse komandose bei patobulino gebėjimus bendrauti užsienio kalba. Praktikos – stažuotės metu buvo ugdomos ir bendrosios kompetencijos. Tikėtina, kad nauja patirtis ir įgytos žinios padės mokiniams mąstyti produktyviau, pasikeis jų požiūris į save ir supančią aplinką, jie taps drąsesni, ryžtingesni ir veiklesni.

Mokiniams buvo sudarytos puikios sąlygos įsilieti į daugiakultūrę aplinką ne tik tobulinant darbinius įgūdžius, bet ir betarpiškai bendraujant su vietos bendruomenės nariais, stebint Kipro salos gyventojų gyvenimo būdą, buitį, jie galėjo palyginti dviejų šalių socialinius bei kultūrinius ypatumus.

Mokinių įgyti gebėjimai bei pasiekimai bus įvertinti ir pripažinti mūsų mokyklos, remiantis dalyvių Erasmus+ mokymosi sutartyse numatytu vertinimo ir pripažinimo būdu.  Mokiniams stažuotė bus įskaitoma kaip praktinio mokymo dalis, numatyta pagal mokymosi programą. Stažuotės pabaigoje kiekvienas dalyvis gavo priimančiosios organizacijos išduotą sertifikatą apie dalyvavimą stažuotėje ir Europass mobilumo dokumentą, kuriame nurodyta dalyvio veikla stažuotės metu, įvertinta profesinė, lingvistinė ir asmeninė pažanga.

Tikimės, kad dalyvavimas stažuotėje turės didelį poveikį mokinių ateičiai. Jie gebės įvertinti savo profesinės karjeros galimybes tiek savo šalyje, tiek Europos darbo rinkoje ir tai didins motyvaciją nuolat gilinti profesines žinias. Mobilaus gyvenimo būdo patirtis suteiks savarankiškumo, pasitikėjimo savo jėgomis.

Šis kūrinys atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Komisija neatsako už jokį galimą jame pateikiamos informacijos naudojimą.