Plungės technologijų ir verslo mokyklos profesinio mokymo(si) infrastruktūros plėtra Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0028

Projekto vykdytojas: Plungės technologijų ir verslo mokykla

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2019-12-10

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2021-05-31

Veiksmų programa, prioritetas, priemonė: 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.2-CPVA-K-722 priemonė „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“.

Projekto tikslas: Užtikrinti aukštos kokybės profesinio mokymo paslaugų teikimą pagal paslaugų asmenims, inžinerijos ir inžinerinių profesijų bei žemės ūkio švietimo sričių profesinio mokymo programas.

Projekto uždavinys: Mokykloje įrengti šiuolaikinę paslaugų asmenims, inžinerijos ir inžinerinių profesijų bei žemės ūkio švietimo sričių specialistų mokymo infrastruktūrą.

Projekto veiklos: Profesinio mokymo infrastruktūros modernizavimas.

Finansavimo fondas: Europos regioninės plėtros fondas.

Projekto biudžetas: 499.752,41 Eur.