Plungės technologijų ir verslo mokyklos pedagogų posėdis

Neformaliojo švietimo organizatorė Alma Galminienė |

Sausio 29 dieną visa mokyklos bendruomenė rinkosi aptarti nuveiktus 2019 metų darbus ir apžvelgti ateities planus. Pranešimus skaitė gimnazijos skyriaus vedėja D. Sausdravienė, sektorinio praktinio mokymo centro vadovas A. Bitaris, Rietavo filialo l.e.p. direktorė R. Raudienė, tęstinio skyriaus vedėjas A. Žilius, vystymo skyriaus vedėjas G. Stonys, neformaliojo švietimo organizatorė A. Galminienė. Ateities planus pristatė mokyklos direktorius A.Misiūnas. Posėdį vainikavo ir nuveiktus neformaliojo būrelio darbus parodė mokyklos mokiniai ir atliko sceninę choreografiją, kurioje netrūko eilių, šokių ir muzikos garsų.

Linkime visai mokyklos bendruomenei ir toliau aktyviai dirbti bei gerinti mokyklos rezultatus.