Plungės technologijų ir verslo mokyklai – 35-eri

A. Galminienė, neformaliojo švietimo organizatorė; Danutė Sausdravienė, gimnazijos sk.vedėja |

Gruodžio 9 dieną mokykloje ne tik sužibo šventinės dekoracijos, bet ilgai netilo mokinių, mokytojų bei gausaus būrio svečių šurmulys. Neįprastai daug žmonių rinkosi į mokyklos 35-erių metų jubiliejų. Šia proga atvyko buvę ir esami darbuotojai, buvę mokiniai, daug garbingų svečių iš Seimo, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, rajono savivaldybės, taip pat socialinių partnerių bei kitų mokyklų atstovai. Visi linkėjo ir toliau būti inovatyvia, šiuolaikiška mokykla, kurioje būtų įdomu, gera mokytis ir dirbti, į kurią noriai rinktųsi mokiniai, norintys įgyti patrauklią profesiją. Nuoširdžius sveikinimus mokyklos bendruomenė išgirdo ir iš baigusių mokyklą mokinių, kurie ne tik kopia aukštyn gyvenimo laiptais, bet  ir patys jau kuria savo verslus, steigia įmones.

Antroji šventės dalis iš mokyklos persikėlė  į Plungės Oginskių dvare įsikūrusį Žemaičių dailės muziejų. Čia mokyklos darbuotojai bei mokyklos socialinių partnerių atstovai meniškai atkūrė kunigaikščių Oginskių vaišių stalo istorinę rekonstrukciją. Šventėje XIX a. pabaigos rūbais pasirodė kunigaikščiai Oginskiai ir jų svečiai kunigaikščiai Tiškevičiai,  kunigas Vaižgantas, būsima rašytoja Marija Pečkauskaitė – Šatrijos Ragana, būsimasis kompozitorius M.K. Čiurlionis. Stalas pakvipo to amžiaus patiekalais.

Sakome ačiū visiems svečiams, taip pat dėkojame Žemaičių dailės muziejui, Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklai ir Klaipėdos dramos teatrui.

Džiaugiamės ir didžiuojamės visa mokyklos bendruomene, kuri sukūrė įsimintiną šventę mokyklos 35 -ojo gimtadienio proga.