Plungės technologijų ir verslo mokykla sėkmingai tęsia tarptautinę projektinę veiklą

Daiva Vaišnorienė Vystymo skyriaus vedėja |

2021 m. Plungės technologijų ir verslo mokykla aktyviai bendradarbiavo rengiant paraišką finansavimui gauti partnerių iš Vengrijos, profesinės mokyklos Váci SzC Petzelt József Technikum és Szakképző Iskola inicijuotam naujam projektui. O 2021 m. rugsėjo pabaigoje, sulaukusi žinių, kad projekto paraiška sėkmingai pasirodė konkurse ir ji patvirtinta, t.y. suteiktas finansavimas, su džiugesiu ir entuziazmu įsiliejo į Erasmus+ programos dalyvių bendruomenę.

2022 m. sausio 14 d. įsigaliojus pasirašytai partnerystės sutarčiai su minėtu projekto pareiškėju ir koordinatoriumi Vengrijos profesine mokykla, Plungės technologijų ir verslo mokykla pradėjo įgyvendinti Vengrijos nacionalinės „Erasmus+“ agentūros (angl. „Tempus Public Foundation“) administruojamą „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo (KA220-SCH) bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės projekto „Disciplines in European Context“ (Mokymo disciplinos Europos kontekste) Nr. HU01-KA220-SCH-000023671 veiklas, kurias finansuoja Europos Komisija.

Projekte dalyvauja mokyklos iš 6 šalių: Vengrijos, Lenkijos, Švedijos, Portugalijos, Norvegijos ir Lietuvos. Visos šios šalys atstovauja skirtingiems Europos geografiniams bei kultūriniams kraštams.

Projekto idėja paremta pedagogine patirtimi ir suvokimu, kad moksleiviai neturi pakankamai žinių apie Europos Sąjungą, nors yra gimę šios sąjungos  šalyse. Kad ši Europos žmonių bendruomenė sėkmingai vystytųsi, joje gyvenantys, o ypač jaunimas, turi jaustis kaip namuose ir gebėti aktyviai dalyvauti ES gyvenime. Norint tapti sąmoningu europiečiu, būtina siekti pažinti ES šalių vertybes, kultūrą ir  tradicijas. Taip pat būtina palaikyti draugiškus visų bendrijos šalių žmonių santykius.

Projektas „Disciplinos Europos kontekste“ pateikia kompleksinę programą, orientuotą į praktiką ir pedagoginių metodų, pagrįstą turima patirtimi, taikymą.

Pagrindinis šio projekto tikslas – užmegzti strateginę partnerystę, didinant sąmoningumą ir atrandant bendras ES vertybes, jų socialinio, kultūrinio ir istorinio paveldo aspektus literatūros, dailės, kalbų, istorijos bei gamtos mokslų pamokose.

Projekto veiklos prasideda pirminiu ir baigiamuoju 3 dienų trukmės susitikimais, kuriuose dalinamasi informacija bei žiniomis tarp partnerių šalių, užtikrinant kokybiškas tolimesnes organizuojamas veiklas.

Be veiklų įgyvendinimo mokyklose per numatytų dalykų pamokas, yra suplanuoti ir šeši projekto dalyvių susitikimai, mokinių bei mokytojų mobilumai. Tai padės įgyvendinti projekto tikslus tarptautiniu lygmeniu. Mokinių ir mokytojų mobilumuose svarbiausia betarpiškas bendravimas, pasidalijimas informacija bei patirtimi, draugiškų  santykių kūrimas. Projekto dalyvių bendravimas, užduočių paruošimas bei pristatymas, informacijos pasidalinimas bei mokymai vyksta anglų kalba.

Galutinis projekto rezultatas – 5 disciplinų katalogas su detaliu veiklų aprašymu, gautais rezultatais bei taikytais mokymo(si) metodais, pasidalinta geraja patirtimi. Katalogas bus parengtas knygos bei skaitmeniniu formatu.

 

Šis projektas prisidės ne tik prie tarptautiškumo plėtros, bet ir ugdys sąmoningą, aktyvų jauną žmogų, Europos visuomenės narį.

 

Informacija atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.