Plungės technologijų ir verslo mokykla pažangos siekia nuolat atnaujindama praktinio mokymo bazę.

Daiva Vaišnorienė Vystymo skyriaus vedėja – projektų vadovė |

Plungės technologijų ir verslo mokykla – bendradarbiaujanti, atvira pokyčiams, aktyviai dalyvaujanti apskrities ir rajono gyvenime profesinio mokymo įstaiga. Joje įvairių gebėjimų mokiniai gali įgyti kokybišką vidurinį (gimnazinio lygio) ir profesinį išsilavinimą, kvalifikaciją bei aukšto lygio profesines kompetencijas.

Mokykla nuolat siekia mokymo prieinamumo ir kokybės, praktinio mokymo bazės gerinimo, mokytojų bei organizacijos personalo įgūdžių ir kompetencijų tobulinimo. O šiuos siekius įgyvendinti padeda projektinė veikla.

Plungės technologijų ir verslo mokykla nėra naujokė projektinėje veikloje. Per 2005 -2022 metus jau įgyvendino 5 Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuotus infrastruktūros plėtros ir technologijų atnaujinimo projektus, kurių bendra vertė – 3 mln. 381 tūkst. Eur (3.380.768,73 Eur). Šių sėkmingai įgyvendintų projektų dėka atlikti šie darbai: mokyklos mokomojo korpuso rekonstravimo darbai; mokyklos pastatų energetinio ūkio modernizavimas;  mokyklos praktinių užsiėmimų pastato kapitalinis remontas; įsteigtas Žemės ūkio technikos eksploatacijos, priežiūros ir remonto sektorinis centras, kuris aprūpintas visa praktiniam mokymui reikalinga technika ir įranga.

Taip Plungės technologijų ir verslo mokykloje susidarė puiki galimybė ne tik Plungės, bet ir kaimyninių rajonų mokiniams mokytis ir kelti kvalifikaciją pagal pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas, įgyti profesinei veiklai trūkstamų žinių ir gebėjimų arba juos atnaujinti, tobulinant ar pakeičiant turimą profesinę kvalifikaciją.

Tačiau mokykla, siekdama nuolat žengti pažangos keliu, turėdama ryžto ir begalinį  norą nesustoti, vis ieško naujų galimybių. O poreikis pamokose naudoti naujausias technologijas ir praktinio mokymo bazė, kurios pritaikymas atitinka rinkos ir mokinių poreikius pagal mokymų programas, taip pat tampa prioritetu. Todėl Plungės TVM deda visas pastangas, kad sustiprintų praktinio mokymo bazę, o šių tikslų pasiekti padeda aktyvi projektinė veikla.

Šiuo metu baigiamas įgyvendinti Europos regioninės plėtros fondo finansuojamas projektas „Plungės technologijų ir verslo mokyklos profesinio mokymo(si) infrastruktūros plėtra“ Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0028, kurio pagalba mokykla įsigijo profesiniam mokymui vykdyti pagal paslaugų asmenims, inžinerijos ir inžinerinių paslaugų bei žemės ūkio švietimo sričių profesinio mokymo programas skirtą įrangą bei suremontuota mokomųjų patalpų dalis. Projekto biudžetas: 499.752,41 Eur.

Mokytojai ir mokiniai nuoširdžiai džiaugiasi naujai suremontuotomis mokomosiomis patalpomis, pritaikytomis efektyviam ir patraukliam profesinio mokymo proceso vykdymui bei visa modernia patalpose sumontuota įranga.

Projekto dėka bus užtikrintas kokybiško profesinio mokymo prieinamumas ir patenkintas kvalifikuotų darbuotojų poreikis Plungės rajone.