Pirmasis projekto partnerių susitikimas Vengrijoje

Daiva Vaišnorienė Vystymo skyriaus vedėja |

2017 m. spalio 15 – 19 dienomis Vengrijoje (Szentendre mieste) įvyko pirmasis „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo (KA219) bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės projekto „Traditions across borders“ („Tradicijos be sienų“) partnerių susitikimas.

Susitikimo organizatoriai – projekto pareiškėjai iš Vengrijos, Joseph Petzelt profesinės mokyklos,  buvo labai patenkinti, kad kvietimą priėmė ir atvykti sutiko visi projekto partneriai iš Lenkijos, Švedijos, Portugalijos, Norvegijos, Turkijos ir Lietuvos.

Kiekviena šalis į pirmąjį tarptautinį projekto partnerių susitikimą delegavo po keturis projekto valdymo grupės narius. Plungės technologijų ir verslo mokyklai atstovavo Rigonda Pereverzeva, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Silva Silkauskaitė, vyr. buhalterė, Daiva Vaišnorienė, vystymo skyriaus vedėja – projekto vadovė ir Laima Mockuvienė, anglų kalbos mokytoja.

Tai buvo pirmasis projekto partnerių susitikimas „akis į akį“. Vizito veiklų metu partneriai derino projekto įgyvendinimo eigą ir planuojamus pasiekti tikslus.

Draugiška atmosfera leido įgyvendinti visus numatytus susitikimo uždavinius ir sustiprino pasitikėjimą vienas kitu, tai padės sėkmingai plėtoti bendradarbiavimą ateityje.

Daugiau informacijos apie projektą galima rasti  tinklapyje http://traditionsacrossborders.com

 

Daiva Vaišnorienė
Vystymo skyriaus vedėja

Informacija atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 

First project meeting in Hungary

Erasmus+ KA2 team organized the first meeting of the project Traditions across borders  on the 15 th to 19 th October, 2017. The meeting of all 7 participating countries was held in Vocational Secondary  school Joseph Petzelt , Szentendre – Hungary. The organizers were pleased that the invitation had been accepted and representatives of all participating countries had arrived and actively cooperated while negotiating the project activities and further details. For some countries this meeting was the first „face to face“ meeting. Friendly atmosphere enabled reaching the goals and developing relationships for future cooperation on the project which we are looking forward to very much.

Daiva Vaišnorienė
The head of development division