Pirmasis projekto partnerių susitikimas Portugalijoje

Daiva Vaišnorienė Vystymo skyriaus vedėja, projektų vadovė |

2022 m. vasario 9 – 12 dienomis Portugalijoje (Braga mieste) įvyko pirmasis „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo strateginių partnerysčių bendrojo ugdymo sektoriaus projekto „Disciplines in European Context“ Nr. HU01-KA220-SCH-000023671  partnerių susitikimas.

Susitikimo organizatoriai – projekto pareiškėjai iš Vengrijos, Joseph Petzelt profesinės mokyklos ir partneriai iš Portugalijos, Casa do Professor („Mokytojų namų“) socialinio solidarumo asociacijos.

Susitikime dalyvavo visi projekto partneriai iš Vengrijos, Lenkijos, Švedijos, Portugalijos, Norvegijos ir Lietuvos.

Kiekviena šalis į pirmąjį tarptautinį projekto partnerių susitikimą delegavo po tris projekto valdymo grupės narius. Tačiau dėl Covid-19 pandemijos situacijos Plungės technologijų ir verslo mokyklai atstovauti galėjo tik Veronika Razgienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė ir Daiva Vaišnorienė, vystymo skyriaus vedėja, projekto vadovė.

Tai buvo pirmasis projekto partnerių susitikimas „akis į akį“ po dviejų metų pertraukos. Pirmąją dieną projekto dalyviai pristatė savo mokyklas, supažindino su jose esančiomis švietimo sistemomis, aptarė turimus resursus. Derino projekto įgyvendinimo eigą ir planuojamus pasiekti tikslus.  Buvo išrinktas projekto logotipas.

Kitos dvi dienos užimtumu nenusileido pirmajai, buvo kupinos įvairių mokymų, edukacijų. Partneriai iš Portugalijos pristatė jų šalyje esančią jaunų mokytojų ugdymo programą, pagrįstą mentorystės principais. Lektoriai supažindino ir su mokymo metodais, ugdančiais sąmoningą ir kūrybišką bendravimą, kultūrines ir emocines kompetencijas.

Susitikimas Bragoje buvo labai intensyvus, veiklos truko nuo 9.00 iki 17.00 val., bet draugiška atmosfera leido įgyvendinti visus numatytus susitikimo uždavinius ir atnaujinti kontaktus, o tai padės sėkmingai plėtoti bendradarbiavimą ateityje.

 

Informacija atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.