Patyriminė pamoka apie žvaigždes ir žvaigždynus

D. Sausdravienė, gimnazijos sk. vedėja |

Fizikos mokytoja J. Raišuotienė IV gimnazijos klasės (Kd21) mokiniams organizavo atvirą ptyriminę pamoką tema “Žvaigždės ir žvaigždynai”. Mokiniai, dirbdami grupėse ir pagal duotus šablonus pasidarę demonstratorius, tyrinėjo žvaigždžių matomumą Lietuvoje, stebėjo Saulės- artimiausios žvaigždės- kelią nurodytose Žemės platumose. Susikaupę atliko visas užduotis, suprato ir paaiškino, kodėl ne visas žvaigždes matome Lietuvoje.

Šioje pamokoje buvo ugdomos ne tik dalykinės, bet ir  pažinimo, kūrybiškumo, komunikavimo bei skaitmeninės kompetencijos.

Pamokos pabaigoje mokiniai sakė, kad buvo įdomu ir naudinga, jie pažadėjo, ieškoti telefonuose programėlių, kad galėtų stebėti dangaus sklautą naktį.