Paskaita jaunimui

Alma Galminienė, neformaliojo švietimo organizatorė |

Kovo 14 d. Plungės technologijų ir verslo mokyklos mokiniai dalyvavo  projekto „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio diegimas Plungės, Mažeikių ir Tauragės savivaldybėse” viešinimo paskaitoje. Paskaitą vedė lektorė Gintarė Razulevičiūtė. Pranešimus pristatė JPSPP koordinatorės: Monika Šakinė (Plungė), Martyna Malinauskienė (Mažeikiai), Raminta Lešinskaitė (Tauragė).

Projekto tikslas – sukurti ir įdiegti jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – JPSPP) modelį, kurio pagrindinė funkcija – per paslaugų teikimo protokolus sujungti į vieningą tinklą jau egzistuojančius sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus ir gerinant jų bendradarbiavimą teikti efektyvesnes jaunimui pritaikytas sveikatos priežiūros paslaugas bei užtikrinti sveikatos netolygumų mažinimą.

Mokiniai turėjo galimybę daugiau susipažinti su vykdomo projekto veikla, kartu dalyvauti kahoot žaidime.