Nepriklausomybės atkūrimo 30-metis

D. Sausdravienė, gimnazijos skyriaus vedėja |

Kovo 10 d. mokyklos bendruomenė iškilmingai ir dainingai minėjo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį. Tai progai mokyklos šokių būrelis, vadovaujamas Almos Galminienės, paruošė Oginskio laikus menantį šokį. Renginio vedėjai Jonas Milašius ir mokytoja Laima Mockuvienė skaitė eiles, skirtas Lietuvai, o mokyklos direktorius Audrius Misiūnas papasakojo apie Lietuvos kelią į Kovo 11-tą bei apdovanojo padėkomis ir gėlėmis geriausius mokyklos mokinius.

Po to Kauno muzikinio teatro solistai Vytautas Kurnickas ir Gražina Skinderytė – Kurnickienė mums dovanojo dainų apie Lietuvą bei žinomų operečių arijų. Renginyje dalyvavo ir mokinių tėveliai, viešnios iš Plungės visuomenės sveikatos biuro, Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro.