Naujojo švietimo, mokslo ir sporto ministro vizitas Plungės TVM

Monika Baronaitė |

Liepos 21d. Plungės technologijų ir verslo mokykloje lankėsi naujasis švietimo, mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas.

Drauge su ministru į mokyklą atvyko Mokymosi visą gyvenimą departamento direktorius J. Jakučinskas, Plungės rajono savivaldybės meras A. Klišonis, vicemeras Ž. Purauskis ir administracijos direktorius D . Pečiulis.

Svečius atlydėjo ir jiems mokyklą aprodė Plungės TVM direktorius A. Misiūnas.

Džiugu, kad ši viešnagė sutapo su pažymėjimų įteikimu jau antrajai lietuvių kalbos kursus baigusiai ukrainiečių grupei.

Sveikinimo žodį tarė meras A. Klišonis, direktorius A. Misiūnas ir pavaduotoja ugdymui R. Pereverzeva. Pažymėjimus įteikė pats ministras.

Dėkojame svečiams už malonų vizitą ir linkime visokeriopos sėkmės lietuvių kalbos kursus sėkmingai užbaigusiems mokiniams!