Mokslinė konferencija ,,Priklausomybė – liga“

Monika Aniščenko |

Vasario 20 d. mokykloje vyko mokslinė konferencija ,,Priklausomybė – liga“, kurioje dalyvavo garbingi svečiai: renginio iniciatorius Jonas Varkalys – LR seimo narys, Seimo Priklausomybių prevencijos narys; L. Matkevičienė – LR Seimo narė, Seimo Priklausomybių prevencijos komisijos pirmininkė; G. Belian – Narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus pavaduotoja; N. Goštautaitė Midttun – VŠĮ ,,Psichikos sveikatos iniciatyva“ direktorė, Nacionalinio tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos prezidentė ir kt. Buvo skaitomi pranešimai apie sistemą Lietuvoje, mokyklų vaidmenį įgyvendinant psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją, apie pagalbą asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, ir kt. Mokyklos direktorius A. Misiūnas sveikino visus susirinkusius, o mūsų mokinės G. Stasytytė ir I. Rožnytė dovanojo muzikinius kūrinius.