Mokinių stažuotė Kipre

Plungės technologijų ir verslo mokykla  2023 – 2024 m. m. įgyvendina „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo profesinio mokymo mobilumo projektą Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000138222.

Projekto veiklos sudarys galimybę 8 mokiniams pagal įgyjamas profesijas atlikti 4 savaičių mobilumo stažuotę Kipro įstaigose ir įmonėse. Stažuotės metu įgyti pasiekimai bus įvertinti ir pripažinti mūsų mokyklos.

Kviečiame mokinius aktyviai dalyvauti atrankoje ir vykti į stažuotę Pafoso mieste, Kipre.

 

Stažuotės trukmė 1 mėnuo.

Stažuotė planuojama 2023 m. spalio 30 d. – lapkričio 30 d.

 

                   Dalyvių atrankos kriterijai:

– profesinio pasiruošimo lygis (žinių įvertinimas);

– teigiami mokymosi rezultatai (pažangumo vidurkis);

– užsienio kalbos žinios (žinių įvertinimas);

– asmeninės savybės ( bendravimo kultūra, darbštumas, organizuotumas, aktyvumas, veiklumas);

– grupės auklėtojo ir specialybės dalykų mokytojų rekomendacijos.

– aktyvus dalyvavimas mokyklos veikloje;

– karjeros kryptingumas;

– motyvacija vykti į stažuotę.

 

Mokiniai, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, parašo prašymą Plungės technologijų ir verslo mokyklos Vystymo skyriuje (138 kab.)  iki 2023 m. rugsėjo 20 dienos.

Mokinių atranka vyks 2023 m. rugsėjo 21 dieną.

Atranką vykdys direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.