Mokinių stažuotė Austrijoje

Vystymo skyriaus vedėja Daiva Vaišnorienė |

Plungės TVM moksleivės profesinius įgūdžius tobulino stažuotės Austrijoje metu.

2016-2017 mokslo metais Plungės technologijų ir verslo mokykla įgyvendina „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo profesinio mokymo mobilumo projektą „Pameistrystės įgūdžių ugdymas profesinio mokymo srityje remiantis tarptautine patirtimi“ Nr. 2016-1-LT01-KA102-022820, finansuojamą remiant Europos Komisijai. Projektą administruoja Lietuvos Respublikos Švietimo mainų paramos fondas.

Projekto idėja — supažindinti mokinius su Europos Sąjungos šalių profesinio mokymo formomis ir jo praktiniu pritaikymu bei parengti informacinę medžiagą, kuri būtų įdomi, naudinga ir vertinga mokiniams bei mokytojams.

Mokykla, siekdama įgyvendinti užsibrėžtus projekto tikslus, kad mokiniai įgytų naujų įgūdžių pagal specialybę, naujų kompetencijų, reikalingų ES darbo rinkai, projekto dalyviai susipažintų su priimančių partnerių šalių kultūra, tradicijomis, papročiais, regiono gyvenimo ypatumais, patobulintų socialinius bei užsienio kalbos įgūdžius, kūrybinį mąstymą, tik grįžus pirmajai mokinių grupei iš stažuotę Vokietijoje, Hamburgo mieste, išlydėjo sekančią grupę. Šį kartelį į stažuotę vyko virėjo, konditerio ir kaimo turizmo organizatoriaus specialybių 8 mokinių grupė. Juos į stažuotę palydėjo direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Rigonda Pereverzeva.

Stažuotę 2016 m. spalio 26 – lapkričio 27 dienomis organizuoti padėjo ir priimantis partneris Austrijoje, „BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH “ organizacija.

Prieš stažuotę visi pageidaujantys vykti mokiniai privalėjo dalyvauti atrankoje, kurioje komisija dalyvius vertino pagal iš anksto  skelbtus kriterijus. Taip į stažuotę vykti buvo atrinkti labiausiai motyvuoti mokiniai: Deimantė Diršliokaitė (V-14), Gabrielė Giniotytė (V-14), Emilija Griciūtė (K-16v), Eglė Gedrimaitė (K-16v), Laura Giniotytė (K-16v), Monika Urbonaitė (Kt-14), Rugilė Norvaišaitė (Kt-14) ir Aušrinė Karaliūtė (V-15).

Pagal projekte numatytas veiklas 1 mėn. Plungės TVM virėjo, konditerio ir kaimo turizmo organizatoriaus specialybės mokinės dirbo privačiose paslaugų įmonėse. Virėjo ir konditerės specialybės mokinės dirbo restoranų ir kavinių  virtuvėse, o. kaimo turizmo organizatoriaus specialybės mokinės stažavosi apgyvendinimo paslaugas teikiančiose įstaigose. Taip mokinėms buvo sudarytos puikios sąlygos įsilieti į Austrijos aplinką ne tik tobulinant darbinius įgūdžius, bet ir betarpiškai bendraujant su vietos gyventojais. Gyvenant drauge su jais ir stebint jų gyvenimo būdą, buitį.

Stažuotė užsienyje sudaro puikias galimybes mokiniams susipažinti su kitos šalies nacionaliniais ir kultūriniai ypatumais, paveldu, moko dirbti tarptautinėje komandoje, ypač tobulina užsienio kalbos gebėjimus.

Mokiniai, grįžę iš stažuotės, noriai dalijosi įspūdžiais ir patirtimi su mokyklos bendruomene.

Mokinėms, dalyvavusioms stažuotėje, buvo išduoti „Europass“ pažymėjimai ir sertifikatai, patvirtinantys apie jų tarptautinę profesinę patirtį.

Pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.