Lietuvos Nepriklausomybės dienos minėjimas

Alma Galminienė, neformaliojo švietimo organizatorė Simona Gedgaudienė, istorijos mokytoja |

Vasario 10 d. minėjome 1918 m. Vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės akto pasirašymo dieną.

Vasario 16-tą sukanka lygiai 105 metai, kai Lietuvos Nepriklausomybės aktas pasauliui deklaravo lietuvių tautos nepriklausomybės ir Lietuvos valstybės atkūrimo siekį. Tai viena įsimintiniausių datų Lietuvos istorijoje.

Klasės valandėlėse mokiniai kartu su auklėtojais gamino trispalves vėliavėles, prisimindami ir aptardami Lietuvos nepriklausomybės svarbą mūsų žmonėms. Plungės technologijų ir verslo mokyklos bendruomenė šią datą paminėjo apglėbdama savo mokyklą, taip parodydama pagarbą ir toleranciją Lietuvai ir jos istorijai.