Kalbos savaitė apie kalbą, bet kitaip…

D. Sausdravienė, gimnazijos skyriaus vedėja |

Kaip ir kasmet, taip ir šiemet minėjome Tarptautinę gimtosios kalbos dieną. Tačiau šiemet vyko kitokios, nuotolinės pamokos.

Lietuvių k. ir literatūros mokytojos V. Bražinskienė ir V. Gedgaudienė organizavo mokiniams įdomias, kūrybiškas gimtosios kalbos pamokas.

Mokytoja V. Bražinskienė II g A  klasėje vedė atvirą nuotolinę pamoką „Mano gimtoji kalba“. Pamokoje dalyvavo mokyklos kolegos ir viešnia iš Varkalių bibliotekos – mokinio Igno mama Lina Macijauskienė. Mokiniai atliko bendrą projektą: nupiešė lietuvių kalbos abėcėlę, kurią eksponuos bibliotekoje.

Mokiniai gavo įvairių užduočių, skaitė ištraukų apie lietuvių kalbą, pamąstė, kuo mūsų gimtoji kalba yra mums svarbi, kodėl mes ja didžiuojamės, prisiminė kalbos gyvavimo istoriją, kahoot programėlėje atliko testą, aptarė jau nuveiktus darbus, pažiūrėjo draugų nupieštas abėcėles.

Mokytoja V. Gedgaudienė nuotolinėje pamokoje – viktorinoje „Kas moka žodį – žino kelią“ IIg B klasės mokiniams pateikė įdomių klausimų apie gimtąją kalbą, jos tarmes, prisiminė patarles ir priežodžius, ilgiausius ir gražiausius lietuviškus žodžius bei kalbos įdomybes.

Mokiniai pagilino, pasitikrino ir įsivertino žinias apie gimtąją kalbą, atliko kūrybines užduotis bei stengėsi reflektuoti gražia ir taisyklinga kalba.