Įvykdyti projektai

Plungės technologijų ir verslo mokyklos įgyvendinti  projektai

Įvykdyti 7 ES struktūrinių fondų projektai

 1. „Plungės žemės ūkio ir verslo mokyklos infrastruktūros ir paslaugų plėtra“. Projekto vertė 1,5 mln. Lt Vykdymo laikotarpis 2005.04.01 – 2007.10.
 2. Plungės žemės ūkio ir verslo mokyklos mokomojo korpuso rekonstravimas“. Projekto vertė 2,5 mln. Lt Vykdymo laikotarpis 2006.06.20 – 2007.12.20
 3. „ Plungės žemės ūkio ir verslo mokyklos pastatų energetinio ūkio modernizavimas“. Projekto vertė 2,4 mln. Lt Vykdymo laikotarpis 2006.09.01 – 2008.10.15
 4. „Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“
 5. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ projektas „Asmenų susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla profesinis mokymas ir informavimas. Paramos suma 74 722 Lt. Vykdymo laikotarpis 2009.12.18 – 2011.01.25
 6. LR ŠMM ir ESF finansuojamas projektas iš Europos socialinio fondo ir LR valstybės biudžeto lėšų „Vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmų diegimas Plungės, Mažeikių ir Telšių profesinio mokymo įstaigose“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-009 Paramos suma 201 604 Lt. Vykdymo laikotarpis 2011 – 2013 m.
 7. LR ŠMM ir CPVA finansuojamas projektas iš Europos regioninės plėtros fondo ir LR valstybės biudžeto lėšų „Plungės technologijų ir verslo mokyklos Žemės ūkio technikos eksploatacijos, priežiūros ir remonto sektorinis centras“  Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-009.  Įsisavinta 3.512.003,71 Lt / 1.017.146,58 Eur. Vykdymo laikotarpis 2011 – 2015 m.

Įvykdyta 10 Leonardo da Vinci programos moksleivių mobilumo projektų, iš kurių penkiuose dalyvavome kaip partneriai.

 1. „Statybininko specialybės profesinių įgūdžių ugdymas“;
 2. „Turizmas, maisto gamyba ir ekologinė žemdirbystė, kaip alternatyvūs verslai kaimo vietovėse“;
 3. „Nuo grubaus mūro iki vidaus apdailos“. Plungės TVM partneris Balbieriškio Mykolo Jeronimo Krupavičiaus žemės ūkio mokyklos rengtame projekte. Vykdymo laikotarpis 2007 m.
 4. „Patyręs meistras – veikianti technika“. Plungės TVM partneris Balbieriškio Mykolo Jeronimo Krupavičiaus žemės ūkio mokyklos rengtame projekte. Vykdymo laikotarpis 2008 m.
 5. „Nacionalinis kultūrinis paveldas profesiniame mokyme“ Dotacijos suma 77 132,10 Lt. Vykdymo laikotarpis 2009.09.01 – 2010.05.31
 6. “Nacionalinis kultūrinis paveldas profesiniame mokyme”. Sutartis Nr. LLP-LdV-IVT-2010-LT-0360 Vykdymo laikotarpis 2010 – 2012 m. Dotacijos suma 48 730,00 EUR Mobilumo stažuotės mokiniams: Ispanijoje, Maltoje, Portugalija, Turkija.
 7. „Nacionalinis kultūrinis paveldas profesiniame mokyme”. Sutartis Nr. LLP-LdV-IVT-2012-LT-0692 Vykdymo laikotarpis 2012 – 2014 m. Dotacijos suma 38 200,00 EUR Mobilumo stažuotės mokiniams: Kipre, Vokietijoje, Italijoje.
 8. Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centro teiktas projektas „Statybos projektų vadyba“ Sutarties Nr. LLP-LdV-IVT-2013-LT-0816. Vykdymo laikotarpis 2013 – 2014 m. Mobilumo stažuotės mokiniams: Vokietijoje, Čekijos Respublikoje.
 9. Erasmus + Leonardo da Vinci programos mobilumo projektas Nr. 2014-1-LT01-KA102-000052  „Verslumo ugdymas Europos ateičiai“. Projekto teikėjas Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centras.  Mobilumo stažuotės mokiniams: Vokietijoje, Vengrija, Danija. Vykdymo laikotarpis 2014 – 2015 m.
 10. Erasmus + Leonardo da Vinci programos mobilumo projekto Nr. 2015-1-LT01-KA102-013056 „Pastatų renovatorius“ Projekto teikėjas Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centras.  Mobilumo stažuotės mokiniams: Vokietijoje, Danijoje. Vykdymo laikotarpis 2015 – 2016 m.

Įvykdyti 4 Comenius programos daugiašalės partnerystės projektai:

 1. „Pe@ce: Taikios mokyklos Europoje idėjos“ Dotacijos suma 20 716,80 Lt. Vykdymo laikotarpis 2007.10.01 – 2008.07.31
 2. „MIND THE GAP: Migracija reikalauja integracijos“. Dotacijos suma 41 433,60 Lt. Vykdymo laikotarpis 2008.08.01 – 2010.07.31
 3. Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projektas „Sėkmingo savarankiško mokymosi idėjos“. Sutartis Nr. LLP-COM-DP-2010-LT-0097. Vykdymo laikotarpis 2010 – 2012 m. Dotacijos suma 13 000,00 EUR (Įvykdyta 12 mobilumų).
 4. Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projektas „I teach you, you teach me: share wisdom and life“. Dotacijos sutartIS Nr. LLP-COM-DP-2013-LT-00193. Vykdymo laikotarpis 2013 – 2015 m. Dotacijos suma 21 000,00 EUR (Įvykdyti 24 mobilumai).