Įsteigtas Žemės ūkio technikos eksploatacijos, priežiūros ir remonto sektorinis centras

Vystymo skyriaus vedėja Daiva Vaišnorienė |

lipdukas

 

Baigtas projekto „Plungės technologijų ir verslo mokyklos  Žemės ūkio technikos eksploatacijos, priežiūros ir remonto sektorinis centras“ Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-009 įgyvendinimas

Plungės technologijų ir verslo mokykla baigė įgyvendinti projektą „Plungės technologijų ir verslo mokyklos Žemės ūkio technikos eksploatacijos, priežiūros ir remonto sektorinis centras“ Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-009

Projekto tikslas – profesinio mokymo paslaugų plėtra, prieinamumo didinimas ir kokybės gerinimas.

Projekto įgyvendinimo metu buvo atliktas mokyklos praktinių užsiėmimų pastato kapitalinis ir vidaus patalpų einamasis remontas: apšiltintas stogas ir pakeista stogo danga, apšiltinti fasadai ir pakeisti garažų vartai, sumontuotos priešgaisrinė bei apsauginė sistemos, pakeistos kabinetų ir kitų patalpų durys, atlikta kabinetų ir koridorių dalinė vidaus apdaila, sumontuotos šildymo ir patalpų ventiliacijos sistemos, suremontuoti sanitariniai mazgai. Šis pastatas bus pritaikytas sektorinio praktinio mokymo centro reikmėms.

Taip pat projekto įgyvendinimo metu buvo įsigytos tikslinės transporto priemonės (mokomasis krovininis sunkvežimis, sunkvežimio priekaba, mikroautobusas), įvairios žemės ūkio technikos ir mašinų (17 vnt.) bei kitos autoserviso technikos ir įrangos.

Įsisavinta 3.512.003,71 Lt / 1.017.146,58 Eur lėšų.

Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. veiklą pradėjęs  Žemės ūkio technikos eksploatacijos, priežiūros ir remonto sektorinis centras yra  aprūpintas visa praktiniam mokymui reikalinga technika ir įranga. Taip susidarė puiki galimybė Plungės, Rietavo, Telšių, Šilalės, Kretingos, Skuodo ir Mažeikių rajonų mokiniams, ūkininkams ir žemės ūkio bendrovių darbuotojams mokytis ir kelti kvalifikaciją pagal pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas, įgyti profesinei veiklai trūkstamų žinių ir gebėjimų arba juos atnaujinti, tobulinant ar pakeičiant turimą profesinę kvalifikaciją.