Integruota pamoka, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti

D. Sausdravienė, gimnazijos sk.vedėja |

Gegužės 6 d. mokyklos kompiuterinės įrangos derintojų specialybės vienuoliktokai dalyvavo integruotoje lietuvių literatūros ir istorijos pamokoje „Lietuviško žodžio kelias”, kuri vyko Varkalių bibliotekoje. Pamoką kitoje edukacinėje erdvėje pradėjome nuo savo jausmų apibūdinimo metaforiškai (savijauta – knyga). Po to mokiniai, susipažinę su mokytojų S. Gedgaudienės ir D. Sausdravienės bei mokinių K. Daržinskaitės (Kp21), J. Radžiukyno (V21), M. Rimkevičiūtės (Kd21), S. Jonušaitės (Kd21) parengta medžiaga, pažiūrėję filmuką apie tautinį atgimimą ir lietuviškos spaudos draudimą, turėjo atsakyti į viktorinos klausimus.

Mus maloniai priėmusi bibliotekininkė Lina Macijauskienė supažindino mokinius su mūsų kraštietės rašytojos Šatrijos Raganos gyvenimu ir asmenybe.

Padėkoję už šiltą priėmimą bibliotekininkei bei vieni kitiems, mokinai suprato, koks turtas yra gimtoji kalba, dėl kurios kovojo ir aukojosi mūsų krašto šviesuoliai bei knygnešiai.