Integruota biologijos ir anglų k. pamoka

L. Mockuvienė, anglų k. mokytoja |

Gegužės 9d. IIg 17 klasės mokiniams vyko integruota biologijos ir anglų kalbos pamoka „ Vandens nuotekų valymas, vandens taršos padariniai “ kitoje edukacinėje erdvėje. R. Pereverzeva ir L. Mockuvienė su mokiniais nuvyko į Plungės miesto nuotekų vandens valymo įrenginių teritoriją. Pagrindinis šios pamokos tikslas buvo supažindinti mokinius su vandens nuotekų valymo procesais, jų svarba ekosistemai bei šia tema diskutuoti angliškai, naudojant aktyvųjį pamokos žodyną. Mokiniai turėjo atlikti abiejų dalykų paruoštas užduotis. Anglų kalbos –  išklausę informaciją turėjo užbaigti pateiktus teiginius, terminams pritaikyti paaiškinimus; biologijos pamokai  įvardinti nuotekų  valymo etapus eiliškumo tvarka, nurodyti vandens taršos priežastis ir būdus, kaip mažinti vandens taršą. Mokiniai buvo supažindinti su Plungės rajono vandens  kokybės tikrinimu  esamoje laboratorijoje.  Jaunas žmogus turi ugdytis vidinį poreikį aktyviai veikti, geriau pažinti supančią aplinką . Per pamoką įgytos žinios,įgūdžiai leis sėkmingai spręsti kasdieninio gyvenimo problemas, saugant mūsų gamtą, kuriant saugią aplinką.