II kurso šimtadienis ,,Casino 2018“

Monika Aniščenko |

Vasario 28 dieną mokykloje vyko II kurso mokinių šventė, skirta 100 dienų iki egzaminų paminėti. Šiais metais tema – ,,Casinio 2018“, primenanti, kad didysis mokinių lošimas vyks už 100 dienų. Mokyklos direktorius A. Misiūnas visus pasveikino ir linkėjo kuo geriau pasiruošti egzaminams bei pasiekti gerų rezultatų. Renginį organizavo mokyklos aktyvusis jaunimas: S. Martinkus, A. Navickaitė, R. Miliūtė, G. Beniušytė, M. Jankus, G. Narkutė, E. Vizgerdaitė, R. Dambrauskas, G. Stasytytė, V. Šakinis, M. Norvilaitė, jiems padėjo neformaliojo švietimo organizatorė M.Aniščenko. Azartas, įtampa, stresas, netikėta sėkmė aplankė visus šios šventės kaltininkus, jiems buvo paskirtos užduotys, kurias reikėjo įvykdyti. II kurso mokiniams buvo įteiktas kalendorius, kad būtų lengviau dienas skaičiuoti iki didžiojo ir lemiamo lošimo. Renginyje svečiavosi ir gerą nuotaiką dalijo šiuolaikinio šokio studija ,,Hera“ bei solistė G. Stasytytė. Renginio pabaigą vainikavo šimtadienio tortas ir daina, kurią visi draugiškai padainavo.