Įgūdžių tobulinimas Plungės TVM sektoriniame praktinio mokymo centre

Vystymo skyriaus vedėja –projektų vadovė Daiva Vaišnorienė |

Plungės technologijų ir verslo mokykla,   įgyvendindama projektą  „Žemės ūkio technologijų praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas Vakarų Lietuvos regione“  Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0031, gegužės 17 – 28 dienomis aktyviai dirbo su Mažeikių politechnikos  bei Kretingos technologijos ir verslo mokyklų mokiniais ir padėjo jiems įgyti naujų bei patobulinti jau turimus praktinius įgūdžius Žemės ūkio technologijų panaudojimo srityje.

2 grupės po 10 mokinių 5 dienas dalyvavo Plungės TVM Žemės ūkio technikos eksploatacijos, priežiūros ir remonto sektorinio praktinio mokymo centro praktiniuose mokymuose pagal technikos priežiūros verslo darbuotojo programos modulį „Transporto priemonių  vairavimo pagrindai“.  Mokiniai  išklausė 30 val. kursą ir atliko modulyje numatytas užduotis.

Veiklų metu 5 kvalifikuoti profesijos mokytojai mokinius  supažindino su traktoriaus ,,New Holland TL95D“, javų nuėmimo kombaino ,,Laverda Rev200“, daugiafunkcinio krautuvo ,,Gehl“ ir mini ekskavatoriaus ,,IHI15VXT Iximer“  konstrukcija, priežiūra ir remontu. Mokė vairavimo ir darbo šiomis transporto priemonėmis.  Daug sužinojo apie sėjos ir sodinimo, tręšimo ir augalų priežiūros mašinų, javų nuėmimo kombaino ir derliaus dorojimo mašinų konstrukcijas, techninę priežiūrą, remontą bei pagrindinius reguliavimus.

Baigus mokymus, dalyviams  išduoti pažymėjimai. Mokiniai, dalyvavę mokymuose, džiaugėsi mokytojų profesionalumu, naujais įgūdžiais, gautais  patarimais bei šiltu bendravimu.  Iš viso Projekto įgyvendinimo metu bus apmokyta 40 mokinių. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.