„Gimtųjų žodžių apkabintas, aš gyvas kalboje”

D. Sausdravienė, gimnazijos sk vedėja |

„Gimtųjų žodžių apkabintas, aš gyvas kalboje”

Tokiais poeto Justino Marcinkevičiaus žodžiais pradėjome popietę, skirtą mokslo pirmūnams ir gimtosios kalbos mylėtojams pagerbti.

Renginyje dalyvavo geriausi mokyklos mokiniai, jų tėveliai, mokytojai. Mokiniai skaitė eiles ir dainavo apie gimtąją kalbą, apie laisvę ir Lietuvą.

Gimnazijos skyriaus vedėja D. Sausdravienė apibendrino lietuvių kalbos dienų renginius, kurie mokykloje vyko nuo vasario 16 d. iki kovo 11 dienos. Mokyklos direktorius A. Misiūnas padėkos raštais apdovanojo Raštingiausio mokinio konkurso nugalėtojus: L. Norvaišą, A.Pečiulytę, K. Rimkutę, E. Anužį, E. Gedminaitę.

Nemažas būrys mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių dalyvavo Dailyraščio konkurse “Skaitau ir gražiai rašau”. Net dešimčiai mokinių ir šešiems mokyklos darbuotojams, kurių dailyraščiai puikavosi stende, taip pat įteikti padėkos raštai.

Padėkos raštais ir asmeninėmis dovanėlėmis buvo apdovanoti I pusmečio pirmūnai: A. Venckutė (IgB), K. Šatkauskaitė (IIIg), E. Anužis (IVg).

Dėmesio sulaukė ir mokiniai, kurie labai gerai lanko pamokas bei stengiasi gerai mokytis ir daro asmeninę pažangą.

Dėkojame lietuvių kalbos ir literatūros mokytojoms V. Gedgaudienei, R. Raudienei, E. Lukienei už lietuvių kalbos dienų renginius bei muzikos mokytojui J. Radziui už mokinių parengimą šventei.