Gerosios patirties sklaida

Plungės TVM Rietavo filialo informacija |

2021 m. kovo – balandžio mėn. keturi Rietavo filialo profesijos mokytojai dalyvavo 60 val. skaitmeninės kompetencijos tobulinimo mokymuose, kuriuos, pagal projektą „Mokyklų darbuotojų, koordinuojančių informacinių ir komunikacinių technologijų veiklą, kompetencijos tobulinimas“,  organizavo Nacionalinė švietimo agentūra.

Pripažįstant tai, kad vienas veiksmingiausių būdų susipažinti su naujovėmis, plėsti asmenines, profesines ir dalykines kompetencijas yra dalijimasis metodine ir praktine darbo patirtimi, dalyvavusieji mokymuose balandžio 27 d. pasidalijo įgytomis žiniomis su  kolegomis iš Plungės technologijų ir verslo mokyklos bei jos filialo Rietave.

Nuotolinio susitikimo metu buvo pristatytos programėlės, platformos, įrankiai, kuriuos galima panaudoti pamokose, kuriant šiuolaikinę mokymo(si) aplinką, kurioje būtų integruotos įvairios informacinės technologijos.