Geri darbai nesibaigia

Gegužės 10 dieną Kalniškių miške esančiose kapinaitėse pastatytas kryžius, skirtas kovotojams už laisvę.

Plungės technologijų ir verslo mokyklos mokiniai, vadovaujami mokytojo Vytauto Krikščiuko, pagamino kryžių. Jį nulakavo ir visų pastangomis nuvežė į kapinaites pastatyti. Prie šios gražios akcijos prisijungė ir klubo “Plungės Lions” nariai – jie davė visas medžiagas gamybai.

Džiaugiamės ir didžiuojamės visais prisidėjusiais prie šios gražios akcijos. Juk gera daryti gera.