Gedulo ir vilties dienos minėjimas

Monika Baronaitė |
Birželio 14 d. Plungės TVM mokiniai drauge su istorijos mokytoja S. Gedgaudiene ir gimnazijos skyriaus vedėja D. Sausdraviene dalyvavo Gedulo ir vilties dienos minėjime prie Laisvės paminklo.
Minėjimo metu, pagerbdami tremtinius, mūsų ir kitų mokyklų mokiniai garsiai skaitė tremtinių pavardes.
Į minėjimą išreikšti pagarbą trėmimo aukoms atvyko ir mokyklos direktorius A. Misiūnas.
Gedulo ir vilties diena – žvilgsnis į skaudžią praeitį, kurios nešami prisiminimai įkvepia mus vienybei.