Fizikos pamoka „Pakartokime“

Neformaliojo švietimo organizatorė Alma Galminienė |

2021 rugsėjo 9 dieną mokytoja Jolanta Raišuotienė vedė Ig B fizikos pamoką „Pakartokime“. Pamoka vyko išmaniojoje klasėje su planšetėmis. Mokiniai pakartojo fizikos matavimo vienetus dirbdami quizlet.com aplinkoje. Ši aplinka ir išmaniosios technologijos paįvairina mokymosi metodus ir suteikia mokiniams daug naudingos informacijos. Mokytojos vedama pamoka mokiniams labai patiko, jie tikisi ir daugiau tokių įdomių pamokų.