Filmo „Klasė“ apie patyčias peržiūra ir aptarimas

Socialinė pedagogė Auksė Puškorienė |

Minint Tolerancijos mėnesį mokykloje, grupių vadovai žiūrėjo filmą „Klasė“. Tai estų drama apie mokinį Josepą – klasės pastumdėlį, prie kurio nuolat priekabiauja bendraamžiai. Kai kartą jį užstoja bendraklasis Kasparas, prasideda atviras karas tarp šių dviejų jaunuolių ir visos likusios klasės.

Kas yra patyčios? Tai tyčiniai, pasikartojantys veiksmai, kuriuos siekdamas įžeisti, įskaudinti kitą žmogų sukelia psichologinę ar fizinę jėgos persvarą turintis asmuo. Po filmo peržiūros įvyko labai jautrus aptarimas su grupių vadovais apie savo patirtų patyčių išgyvenimus. Grupių vadovai pasidalijo jausmais, kuriuos patyrė žiūrėdami šį filmą, kas juos sukrėtė ir kas pamokė, bandė įžvelgti mokyklos direktorės, klasės auklėtojos ir mokytojų klaidas stebint klasės mikroklimatą ir mokinių elgesį, diskutavo apie mūsų jaunuolių patiriamas patyčias šiandieninėje visuomenėje ir vieningai pritarė, kaip svarbu visiems bendradarbiauti mokyklos aplinkoje, padedant išvengti mokiniams ir patiems mokytojams patyčių.