„Erazmus+” projekto „Mokymo disciplinos Europos kontekste” partnerių vizitas Švedijoje

Danutė Sausdravienė, gimnazijos sk vedėja; Veronika Razgienė, anglų k. mokytoja |

 

 

Rugsėjo 25-29 dienomis mūsų mokyklos mokiniai Toma Butkutė – IV g kl. (Ap1-22), Gabrielė Vyšniauskaitė – IV g kl. (Ap1-22), Juozas Varapnickas – IV g kl. (Jsa22), anglų k. mokytoja Veronika Razgienė bei lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Danutė Sausdravienė dalyvavo Europos Komisijos finansuojamo „Erasmus+“ strateginių partnerysčių bendrojo ugdymo sektoriaus projekto „Disciplines in European Context” (Mokymo disciplinos Europos kontekste) Nr. HU01-KA220-SCH-000023671 veikose Lundo mieste, Švedijoje. Lundo miesto VIPAN profesinėje gimnazijoje dalyvavo ir kiti projekto partneriai iš Vengrijos, Lenkijos, Portugalijos, Norvegijos. Šio trumpalaikio moksleivių grupių mainų vizito tema – literatūra. Kiekvienos šalies atstovai turėjo atlikti namų darbus – paruošti pristatymą apie savo kraštą, miestą bei pasirinktą žymų šalies rašytoją ir jo kūrybą. Šeimininkai švedai pristatė garsiąją Selmą Lagerlof, kitos šalys taip pat supažindino su savo garsiausiais rašytojais. Mūsų mokiniai pristatė lietuvių literatūros pradininką Kristijoną Donelaitį ir jo poemą “Metai”, kuri įrašyta į UNESCO geriausių kūrinių sąrašą bei išversta į 14 Europos kalbų (į švedų taip pat). Po pristatymų mokiniams buvo pateikti klausimai, vyko diskusijos, o vėliau visi atliko testą.

Viena iš projekto dienų buvo skirta kūrybiniams praktiniams darbams – mokiniai ir mokytojai kūrė ir skaitė ketureilius, atliko kitus įdomius kūrybinius darbelius, iš kurių vėliau mokyklos bibliotekoje buvo surengta paroda. Be literatūrai skirtų užsiėmimų, susitikimo su rašytoju Freke Raiha, teko pamatyti ir turtingus mokyklos kabinetus bei laboratorijas, Visus labai sužavėjo pa-žintis su žaliojo Lundo miesto įžymybėmis bei kelionė į Malmę ir ekskursija laivu. Mokiniams buvo suorganizuotos  dvi išvykos į gamtą, kur jie dar geriau susipažino ir susidraugavo, atlikdami įvairias grupines užduotis. Lydintiems mokytojams ekskursija nusitęsė net iki Kopenhagos.

Nejučia prabėgo penkios draugystės ir naujų patirčių dienos Švedijoje. Tomai, Gabrielei ir Juozui tai buvo pirma tokia atsakinga kelionė į užsienį, todėl pirmosiomis dienomis buvo šiek tiek nerimo, juk reikėjo apsigyventi švedų šeimose, gebėti bendrauti anglų kalba su kitų šalių mokiniais.

Šio „Erazmus+” projekto „Mokymo disciplinos Europos kontekste” metu mokiniai tobulino komunikacines, kūrybiškumo, bendradarbiavimo, socialines ir kultūrines kompetencijas bei suprato, kaip svarbu tinkamai atstovauti savo šaliai, mokyklai.