Edukacinė paskaita paskatinusi atsigręžti į save

Monika Baronaitė |

Rugsėjo 28d. Plungės TVM mokiniai dalyvavo edukacinėje paskaitoje lytiškumo tema.

Kultūros paso lėšomis finansuota edukacija buvo skirta IIA23, IIgB23, IIgC23, Kp23, Asm23 ir Tpr23 grupių mokiniams.

Edukaciją parengė ir vedė poetas ir tarpdisciplininių menų kūrėjas Julius Žėkas.

Jos metu J. Žėkas supažindino dalyvius su vyriškumo ir moteriškumo samprata, skatino pažinti save, identifikuoti savo asmenybę ir ją ugdyti, taip pat priimti kitą.

Vedėjas kalbėjo apie pilnaverčių santykių pamatą, meilės ir draugystės auginimą, bei skaudžių išgyvenimų temas.

Edukacija vyko pasaulinių meno šedevrų, skirtų pirmiesiems žmonijos tėvams, apsuptyje, naudojant audiovizualinę medžiagą bei asmeninius liudijimus, pasitelkiant paskaitos-diskusijos bei emocinio intelekto lavinimo metodus.