Comenius projekto partnerių susitikimas Turkijoje

D. Sausdravienė Plungės technologijų ir verslo mokyklos gimnazijos skyriaus vedėja |

Sėkmingai vykdoma tarptautinių projektų veikla

Plungės technologijų ir verslo mokykloje projektinė veikla-viena iš svarbiausių sričių šalia profesinio mokymo ir vidurinio ugdymo. Gimnazijos skyriaus mokytojai aktyviai rengia ugdymo ilgalaikius ir trumpalaikius projektus, taip pat aktyviai įsijungia ir į tarptautinių projektų veiklą.

2012 m. Kovo 7- 11 dienomis Turkijos Elazig mieste vyko Comenius daugiašalio mokyklų partnerysčių projekto „Sėkmingo savarankiško mokymosi idėjos“ (COSSOL) partnerių iš 11 valstybių susitikimas. Šiame susitikime dalyvavo mūsų mokyklos vystymo skyriaus vedėja Daiva Vaišnorienė ir gimnazijos skyriaus vedėja Danutė Sausdravienė. Tuo pačiu metu Elazig mieste pagal Leonardo da Vinci programą „Nacionalinis kultūrinis paveldas profesiniame mokyme“stažuotę atlieka ir 9 mokyklos trečio kurso mokiniai, lydimi projekto koordinatorės Aldonos Mocevičienės.

Projektas „COSSOL“ skirtas mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymui, jo tikslas – rasti visų šalių mokiniams tinkamus metodus ir būdus, kurie skatintų motyvaciją ir ugdytų gebėjimus savarankiškai ir atsakingai projektuoti tolesnį savo gyvenimą.

Tai jau šeštasis partnerių susitikimas, kurių metu kiekviena šalis pristato vieną iš 8 bendrųjų kompetencijų (metodinės medžiagos parengimas, metodų ir gerosios praktinės patirties pristatymas). Šiame susitikime savo namų darbus turėjo pristatyti Vokietijos ir Lietuvos komandos. Vokiečių mokytojai pristatė verslumo ir iniciatyvumo kompetenciją. Visi dalyviai pildėme anketas, dirbdami grupėse jas apibendrinome ir pristatėme, diskutavome, ar kiekvienas gali būti iniciatyvus ir verslus. Kokie įgūdžiai ir gebėjimai svarbiausi ugdant šią kompetenciją. Tai ypač aktualu mums, ruošiantiems įvairių profesijų mokinius tolesniam savarankiškam,gyvenimui, be to, turint omenyje tai, kad mūsų šalis pagal jaunimo užimtumą ir įdarbinimą smarkai atsilieka nuo kitų Europos šalių, kai tokie emigracijos mastai, domėtis ir pritaikyti kitų valstybių patirtį labai naudinga.

Mūsų mokyklos komanda buvo atsakinga už kultūrinės kompetencijos pristatymą. Pirmiausia buvome parengę teorinę dalį, kurioje pateikėme medžiagą, kaip Lietuvos mokyklos dirba pagal atnaujintas vidurinio ugdymo programas ir kuo svarbus bendrųjų kompetencijų ugdymas. Pranešime akcentavome, kad mūsų mokykloje ypatingas dėmesys skiriamas mokinių kultūrinės kompetencijos ugdymui. Mums svarbu, kad mokinys orientuotųsi ne tik geografinėje, bet ir kultūrinėje erdvėje, kad būtų susipažinęs su kultūros paveldo objektais ir etnine kultūra: suvoktų liaudies kūrybą, pažintų tradicinius amatus, puoselėtų etnines tradicijas šeimoje.

Lietuvių, kaip ir kiekvienos Europos tautos, etninė kultūra turtinga liaudies kūrybos lobiais, papročiais ir tradicijomis. Mūsų ugdomoji veikla nukreipta į šias etnokultūros sritis: žmogaus gyvenimo ciklas, svarbiausi jo tarpsniai ir apeigos, kalendorinės šventės ir papročiai, senieji darbai ir amatai.

Mes stengiamės išlaikyti ir puoselėti liaudies šokius ir žaidimus, Šv. Kalėdų ir Kūčių papročius, Užgavėnių šventės tradicijas, Šv.Velykų papročius.

Po teorinės dalies pristatėme savo praktinę veiklą: liaudies dainas, šokius ir žaidimus. Mūsų mokiniai demonstravo tautinį kostiumą, vaišino lietuviška juoda duona, įteikė mokyklų partnerių atstovams lietuviškų suvenyrų. Mokiniai sulaukė pagyrimų, ovacijų, ir padėkų. Džiugu, kad mūsų mokiniai kartu su mokytojais kultūringai ir atsakingai pristatė savo mokyklą, savo šalį. Jie galėjo angliškai bendrauti ne tik su Bulgarijos, Turkijos mokiniais, bet ir su Suomijos, Vokietijos, Prancūzijos, Potugalijos, Italijos, Nyderlandų, Lenkijos ir Latvijos mokytojais.

Antroji praktinės veiklos dalis buvo skirta improvizacijoms ir bendro improvizacijų spektaklio sukūrimui.

Kelionės metu teko pamatyti ir pažinti tikrąją, o ne kurortinę Turkiją, lankėmės Palu miestelio, įsikūrusio nuostabiame kalnų slėnyje , profesinėje mokykloje, kurioje mokosi tik vaikinai. Priėmimas buvo labai draugiškas ir šiltas, klausėmės mokinių ansamblio atliekamų turkiškų dainų, stebėjome ir kartu šokome jų šokius, ragavome tradicinių patiekalų. Aplankėme ir daugiau įsimintinų gamtos, kitos religijos ir kultūros vietų.

Dalyvavimas Comenius projektuose teikia daug galimybių ne tik pamatyti, suprasti ir pažinti kitų Europos valstybių švietimo sistemą, kitų kraštų mokyklų patirtį, pasiekimus, bet tai puiki galimybė pristatyti savo šalį, savo mokyklą, pasidalinti savo darbo patirtimi. Grįžus į Lietuvą, supranti, kad esame vieno didelio pasaulio žmonės, kuriems rūpi tos pačios bendražmogiškos vertybės, kurie su nerimu ir rūpesčiu galvoja apie jaunų žmonių ateitį.