Civilinės saugos pratybos

Aleksandras Stonys |

2019 m. rugsėjo 19 dieną Plungės technologijų ir verslo mokykloje vyko civilinės saugos treniruotė-pratybos. Pratybų metu buvo ugdomi ir derinami darbuotojų ir mokinių veiksmai kilus ekstremaliai situacijai (gaisrui) mokykloje. Pratybose dalyvavo Plungės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojai.