Aptarti 2023 m. mokyklos veiklos rezultatai

Monika Baronaitė |

Sausio 31 d. Plungės TVM vyko 2023 metų mokyklos veiklos rezultatų ataskaitos pristatymas mokyklos bendruomenei.

Pristatymo metu pasisakė mokyklos direktorius A. Misiūnas, l. e. Rietavo filialo direktoriaus pareigas J. Krištupienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Pereverzeva, Sektorinio praktinio mokymo centro vadovas A. Bitaris, direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai A. Mickus, Tęstinio mokymo skyriaus vedėjas A. Žilius, Gimnazijos skyriaus vedėja D. Sausdravienė ir karjeros specialistė K. Gelumbickienė.

Renginio metu buvo aptartos mokyklos aktualijos ir prisiminti praėjusių metų svarbiausi renginiai ir pasiekimai.