Akimirkos iš nuotolinių pamokų

D. Sausdravienė, gimnazijos sk. vedėja |

Mūsų mokyklos mokiniai gana aktyviai dalyvauja nuotolinėse pamokose. Mokytojai kūrybiškai pateikia įvairių ilgalaikių ir trumpalaikių užduočių. Per fizinio ugdymo pamokas mokiniai mankštinasi, žingsniuoja ir atlieka kitas mokytojų G. Žlibinienės ir R. Kuprio paskirtas užduotis.
Per pilietiškumo pamokas mokiniai, minėdami Konstitucijos dieną, savo piešiniais bandė parodyti, kaip jie supranta pagrindiniame šalies įstatyme išdėstytas žmogaus laisves, teises, pareigas. Mokytoja S. Gedgaudienė nuolat ieško naujų nuotolinio mokymo pamokų metodų ir juos taiko pamokose.