Adventinė popietė „Tarp šviesos ir tamsos“

D.Sausdravienė, gimnazijos skyriaus vedėja |

Gruodžio 18 d. mokyklos aktų salėje vyko adventinė popietė „Tarp šviesos ir tamsos“, kurią paruošė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Violeta Bražinskienė. Jos mokiniai ir jaunųjų literatų būrelio nariai posmais ir muzika kalbėjo apie gėrį ir blogį, viltį ir neviltį, tiesą ir melą, meilę ir išdavystę. Renginys, skirtas mokyklos bendruomenei, paskatino įsiklausyti į švenčių laukimą, susimąstyti apie tikrąsias vertybes, vertinti svarbiausią dovaną – laiką.

Nuoširdus ir šiltas renginys nepaliko nė vieno abejingo, todėl susirinkusieji negailėjo plojimų ir padėkų mokytojai ir mokiniams.