2019-2020 m.m. I pusmečio geriausieji

D. Sausdravienė, gimnazijos sk. vedėja |

Sėkmingiausiai I pusmetį baigė šių grupių mokiniai: Pb19, V18, Am18, Kp18, Pb18, Rkd18.

Didžiausią pažangą padarę  ir gerų  pasiekimų pasiekę mokiniai

Kiminius Ovidijus (Tp19), Dirmontas Justas (Rkd18), Ragainytė Ieva (Kp19), Ragainytė Karolina (V19), Norkutė Neda (IIgB), Jonauskis Dovydas (Ap2-19) – 8,0

Sveikiname visus mokinius, sėkmingai baigusius I pusmetį, linkime asmeninės pažangos ir pasiekimų antrą pusmetį.